Return to "Sveriges Järnvägar table of content.Förändringen av det Svenska järnvägsnätet under åren 1856 -2001. Development of the Swedish railways year 1856 - 2001

Förändringar år 1889
Tillkommit under året (addition during the year):

Normalspår Statens Järnvägar (Standard gauge Swedish state railways)
- Stambanan genom övre Norrland. Den 82 kilometer långa bandelen Långsele - Anundsjö öppnades för allmän trafik 15 oktober.

Normalspår enskilda järnvägar (standard gauge private railways)
- Svartälvs Järnväg, SEJ. Den 35 kilometer långa järnvägen, Karlsdal - Grythyttehed öppnades för allmän trafik 12 januari.

- Mora - Vänerns Järnväg, MWJ. Den 42 kilometer långa bandelen Persberg - Oforsen öppnades för allmän trafik 1 november.

- Spånga - Lövsta Järnväg. Den 6 kilometer långa järnvägen Spånga - Riddersvik öppnades för allmän trafik 28 oktober. Provisorisk godstrafik hade då pågått sedan 1 oktober 1888.

- Falun - Rättvik - Mora Järnväg, FRMJ. Den 26 kilometer långa bandelen Falun - Sågmyra öppnades för allmän trafik 12 november.

- Malmö - Limhamns Järnväg, MLJ. Den 4 kilometer långa järnvägen öppnades för allmän trafik 21 december.

Smalspår Statens Järnvägar (narrow gauge Swedish state railways)
-

Smalspår enskilda järnvägar (narrow gauge private railways)
- Mellersta Blekinge Järnväg, MBlJ, spårvidd 1067 mm. Bandelen Karlshamn - Karlskrona, 70 kilometer, öppnades för allmän trafik 8 juni.
Bandelen Djupadal - Kallinge, 1 kilometer, öppnades för allmän trafik 22 juni.
Bandelen Ronneby - Ronneby redd, 4 kilometer, öppnades för allmän trafik 8 juni.

- Halmstad - Bolmens Järnväg, HBJ, spårvidd 1067 mm. Den 64 kilometer långa järnvägen Halmstad - Bolmen öppnades för allmän trafik 4 november.

Mariestad - Kinnekulle Järnväg, MKJ, spårvidd 891 mm. Den 27 kilometer långa järnvägen öppnades för allmän trafik 19 december.1 januari 1909 såldes MKJ till Västergötland - Göteborgs Järnvägar, VGJ.

Minskning under året (reduction during the year):
Normalspår Statens Järnvägar (Standard gauge Swedish state railways)

-

Normalspår enskilda järnvägar (standard gauge private railways)
-

Smalspår Statens Järnvägar (narrow gauge Swedish state railways)
-

Smalspår enskilda järnvägar (narrow gauge private railways)
-


 Return to page top

  Föregående år
Previous year
Nästa år
Next year
 

Return to "Sveriges Järnvägar" table of content
  Returtåg till "Sveriges järnvägar" innehållsförteckning


© Rolf Sten
sv_jarnvagar_1889.html senast uppdaterad 2022-07-23