Return to "Sveriges Järnvägar table of content.Förändringen av det Svenska järnvägsnätet under åren 1856 -2001. Development of the Swedish railways year 1856 - 2001

Förändringar år 1888
Tillkommit under året (addition during the year):

Normalspår Statens Järnvägar (Standard gauge Swedish state railways)


- Statsbanan Ljusdal - Hudiksvall. Den 35 kilometer långa bandelen Delsbo - Näsviken - Hudiksvall öppnades för allmän trafik 1 oktober. Sträckningen Näsviken - Hudiksvall var före detta Hudiksvalls Järnväg vilken hade byggts om till normalspår.

Normalspår enskilda järnvägar (standard gauge private railways)
- Göteborg - Hallands Järnväg, GHB. Den 77 kilometer långa järnvägen Varberg - Göteborg (Bergslagsbanans station) öppnades för allmän trafik 1 september.
GHB såldes till staten 1 januari 1896 för att bli en del i Västkustbanan.

Smalspår Statens Järnvägar (narrow gauge Swedish state railways)
-

Smalspår enskilda järnvägar (narrow gauge private railways)
- Fågelsta - Vadstena - Ödeshögs Järnväg, FVÖJ, spårvidd 891 mm. Den 32 kilometer långa bandelen Vadstena - Ödeshög inklusive bibanan Hästholmen - Hästholmens hamn, 1 kilometer, öppnades för allmän trafik 13 respektive 27 november

Minskning under året (reduction during the year):
Normalspår Statens Järnvägar (Standard gauge Swedish state railways)
-

Normalspår enskilda järnvägar (standard gauge private railways)
-

Smalspår Statens Järnvägar (narrow gauge Swedish state railways)
- Före detta Hudiksvalls Järnväg, HJ (Hudiksvall - Näsviken) med spårvidd 1217 mm. Den 16 kilometer långa järnvägen köptes av staten 1 november 1887 och byggdes om till normalspår under 1888.

Smalspår enskilda järnvägar (narrow gauge private railways)
-


 Return to page top

  Föregående år
Previous year
Nästa år
Next year
 

Return to "Sveriges Järnvägar" table of content
  Returtåg till "Sveriges järnvägar" innehållsförteckning


© Rolf Sten
sv_jarnvagar_1888.html senast uppdaterad 2022-12-26