Return to "Sveriges Järnvägar table of content.Förändringen av det Svenska järnvägsnätet under åren 1856 -2001. Development of the Swedish railways year 1856 - 2001

Förändringar år 1890
Tillkommit under året (addition during the year):

Normalspår Statens Järnvägar (Standard gauge Swedish state railways)
-

Normalspår enskilda järnvägar (standard gauge private railways)
- Mora - Vänerns Järnväg, MWJ. Den 50 kilometer långa bandelen Oforsen - Vansbro öppnades för allmän trafik 1 november

- Falun - Rättvik - Mora Järnväg, FRMJ. Den 24 kilometer långa bandelen Sågmyra - Rättvik öppnades för allmän trafik 12 augusti.

- Vittsjö - Hässleholms Järnväg, WittsjöJ. Den 23 kilometer långa bandelen Hässleholm - Vittsjö öppnades för allmän trafik 4 september. Banan såldes 21 maj 1897 till Vittsjö - Markaryds Järnväg, WMaJ, varvid de båda banorna sammanslogs till Hässleholm - Markaryds Järnväg, HMJ.

- Trelleborg - Klagstorps Järnväg, TKJ. Bandelen Trelleborg nedre - Södra Åby, 10 kilometer öppnades för allmäntrafik 17 oktober
Bandelen Södra Åby - Vallby 1 kilometer öppnades för provisorisk godstrafik 17 oktober.
Bandelen Södra Åby - Klagstorp 4 kilometer öppnades för allmän trafik 16 december. I och med banans öppnande överläts den till Trelleborg - Rydsgårds Järnväg, TRJ.

- Skåne - Hallands Järnväg, SHJ. Den 2 kilometer långa bandelen Höganäs övre - Höganäs nedre öppnades för persontrafik under året.

Smalspår Statens Järnvägar (narrow gauge Swedish state railways)
-

Smalspår enskilda järnvägar (narrow gauge private railways)
- Nordmark - Klarälvens Järnvägar, NKlJ, spårvidd 891 mm. Den 15 kilometer långa bandelen Björndalsbron - Munkfors öppnades för allmän trafik 1 oktober. Allmän godstrafik hade då pågått sedan 17 december 1877.

- Djursholmsbanan, DjB, spårvidd 891 mm. Den 3 kilometer långa bandelen Djursholm - Ösby öppnades för allmän trafik 20 december. DjB införlivades 1 november 1892 med Stockholm - Roslagens Järnvägar, SRJ.

Minskning under året (reduction during the year):
Normalspår Statens Järnvägar (Standard gauge Swedish state railways)
-

Normalspår enskilda järnvägar (standard gauge private railways)
-

Smalspår Statens Järnvägar (narrow gauge Swedish state railways)
-

Smalspår enskilda järnvägar (narrow gauge private railways)
-


 
Return to page top
  Föregående år
Previous year
Nästa år
Next year
 

Return to "Sveriges Järnvägar" table of content
  Returtåg till "Sveriges järnvägar" innehållsförteckning


© Rolf Sten
sv_jarnvagar_1890.html senast uppdaterad 2022-07-23