Om Historiskt Kartor Normalspår Smalspår Rullande Signaturer Stationer Diverse Huvudsida

Return to previous page
Åter till normalspår huvudsida?
Klicka i bilden ovan


MLJ, Malmö - Limhamns Järnväg

Av Rolf Sten

Innehållsförteckning (Table of Content)
Gör ditt val och klicka på den gula pilen. Make your choice and click at the yellow arrow

Facts

Snabbfakta, Malmö - Limhamns Järnväg (Facts MLJ) (2005-04-28) 
MLJ stationer driftplatser, bandel (Operation sites) 651
De smalspåriga bruksbanorna i Limhamn De smalspåriga bruksbanorna i Limhamn (2005-04-28) 

Karta  MLJ ( map MLJ)

Karta  MLJ ( map MLJ) (2005-04-28) 
Tidtabell MLJ från 1914 (Timetable MLJ) Tidtabell MLJ från 1914 (Timetable MLJ) (2005-04-28) 

MLJ station at Malmö year 1900
Malmöstationen, "Limhamnsstationen" vid Bagers plats i början av 1900-talet. Godsmagasinet syns bortanför stationshuset. Loket är nummer 2. De fem personerna på bilden är från vänster: Okänd, Stins Anders Jönsson, Nils Håkansson, okänd samt lokförare Brodd. Foto: Järnvägsmuseet.

Nästa sida Next page


Källor: Svenska Järnvägsföreningens Minnesskrift 1876-1926, Sveriges Järnvägsmuseum, Sveriges lokstationer, Svensk Järnvägsstatistik. Riksarkivet. Järnvägsdata 1999. Malmö - Limhamns Järnväg Sillabanan 100 år. SJK Småbaneavdelnings skrift Industrilok i Skåne Train back to History and page "standard gauge railways"
  Returtåg till Historiskt och sidan "normalspåriga järnvägar"


© Rolf Sten
index.html senast uppdaterad 2021-04-28