Return to "Sveriges Järnvägar table of content.Förändringen av det Svenska järnvägsnätet under åren 1856 -2001. Development of the Swedish railways year 1856 - 2001

Förändringar år 1879
Tillkommit under året (addition during the year):

Normalspår Statens Järnvägar (Standard gauge Swedish state railways)

- Stambanan genom Norrland.
Den 48 kilometer långa bandelen Bollnäs - Järvsö öppnades för allmän trafik 1 oktober

- Sidobanan Kilafors - Kilafors nedre. Den 2 kilometer långa sidobanan öppnades för trafik 21 maj. Trafiken upphörde 15 december 1885 då statsbanan Kilafors - Söderhamn öppnades för allmän trafik.

- Norrländska tvärbanan. Den 71 kilometer långa bandelen Bräcke - Östersund öppnades för allmän trafik 1 december.

- Stambanan Krylbo - Mjölby. Den 96 kilometer långa järnvägen Motala - Mjölby köptes av staten från Hallsberg - Motala - Mjölby Järnväg, HMMJ, 1 november 1879 efter HMMJ:s konkurs. Banan kom sedan att bli en del i stambanan Krylbo - Mjölby.

Normalspår enskilda järnvägar (standard gauge private railways)
- Bergslagernas Järnvägar, BJ.
Den 41 kilometer långa bandelen Öxnered - Mellerud och den 109 kilometer långa bandelen Mellerud - Kil öppnades för allmän trafik 21 juni respektive 1 december. Därmed var hela den 486 kilometer långa Bergslagernas Järnvägar öppnad för allmän trafik.

- Dalslands Järnväg, DJ. Den 66 kilometer långa järnvägen Sunnanå - Norska gränsen öppnades för allmän trafik 18 juli. Samtidigt öppnades den 3 kilometer långa bibanan Ed - Stora Le för allmän trafik.

Smalspår Statens Järnvägar (narrow gauge Swedish state railways)
-

Smalspår enskilda järnvägar (narrow gauge private railways)
- Västervik - Åtvidaberg - Bersbo Järnväg, VÅBJ,
spårvidd 891 mm. Den 76 kilometer långa bandelen Västervik - Åtvidaberg öppnades för allmän trafik 16 augusti. Provisorisk godstrafik hade då pågått sedan 16 oktober 1878.

- Hultsfred - Västerviks Järnväg, HWJ. Det 66 kilometer långa bandelen Hultsfred - Jenny - (Västervik) öppnades för allmän trafik 16 november. På sträckan Ankarsrum - Jenny hade då provisorisk godstrafik pågått sedan november 1878.
Den 2 kilometer långa sidobanan Blägda - Yxern öppnades för allmän godstrafik 16 november.
HWJ sammanslogs 1 januari 1915 med Hultsfred - Västervik - Åtvidaberg - Bersbo Järnväg, VÅBJ.

Minskning under året (reduction during the year):
Normalspår Statens Järnvägar (Standard gauge Swedish state railways)
-

Normalspår enskilda järnvägar (standard gauge private railways)
- Hallsberg - Motala - Mjölby Järnväg, HMMJ.
Den 96 kilometer långa järnvägen Såldes efter bolagets konkurs till staten, 1 november, för att senare bli en del i stambanan Krylbo - Mjölby.

Smalspår Statens Järnvägar (narrow gauge Swedish state railways)
-

Smalspår enskilda järnvägar (narrow gauge private railways)
-


 Return to page top

  Föregående år
Previous year
Nästa år
Next year
 

Return to "Sveriges Järnvägar" table of content
  Returtåg till "Sveriges järnvägar" innehållsförteckning


© Rolf Sten
sv_jarnvagar_1879.html senast uppdaterad 2022-12-26