Driftplatsregister

Registret över driftplatser har sammanställts av Kjell Byström i Östersund från vanliga och grafiska tidtabeller samt andra källskrifter. Dess innehåll presenteras här i läns- och bokstavsordning för driftplatser och bandelsnummer samt i signaturordning.


 

Sorterad i ordning för Driftplatsnamn

Sorterad i ordning för Driftplatssignatur

Sorterad i Bandelsnummerordning

Sorterad i Länsordning för Driftplatsnamn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOME

Upprättad: 2004-12-05