HOME
INDEX

161     Märsta - Uppsala C

FÖREGÅENDE
LISTA
(Märsta) - Uppsala C
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur,
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel, Namnet i rosa färg= Tidigare stavning,
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån, h= höger, v= vänster,
Km= Avstånd mellan platserna,
Höjd= över havet,
Från= Tagen i drift,

Notering=
A
avförd som trafikplats
abo
automatisk blockpost
avx
arbetsväxel
bgd
bangård
BI
borttagen infrastruktur
blp
blockpost
fp
förgrenings-punkt
G
godstrafik
grp
grusgrop
hlp
håll- och lastplats
hp
hållplats
hpr
rälsbusshållplats
hp
hållplats med sidospår
hst
hållställe
I
infrastrukturell
kb
kombinerad bro
lmk
längdmätnings-konnektion
lp
lastplats
mtmp
militär-mötesplats
P
persontrafik
rbg
rörlig bro
sipl
signalplats
stn
station
sto
stopplats
T
trafikal
ts
teknisk station
U
upphört
vt vattentag
väg
väg med stopplikt
*
(åter)öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven
F
fullständig trafik
G
godstrafik
I
ingen
P
persontrafik
Andra bokstaven
H
hållplats
L
linjeplats
S
station
ö
övrig status
 

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från NoteringMr (Märsta) v 36,773 7 1866-09-20 stn, †G 1988-07-01, *G 2003-01; FS
Mrno Norra Märsta   37,300 8 1938 abo, A 1959-05-31; enbart körriktning norrut
Osa Odensala h 39,900 17 1866-09-20 hp, hlp ~1918, hp ~1965, † 1969-06-01
Osan Norra Odensala   40,300 17 1938 abo, A 1959-05-31
Myn Myrbacken 42,100 19 1996-10-23 avx, fp 1997-09-21; ansl Arlandabanan; IS
Ro Rosendal 42,102 30 1972-07-06 ts, I infogad i Myrbacken fp 1997-09-21
  port   42,300     under Arlandabanan, ~120 m
Rba Rosenbacka   43,600 24 1938 abo, A 1959-05-31
Gin Grindstugan 44,900 32 1997-04-26 avx, I infogad i Myrbacken stn 1997-09-21
Kns Södra Knivsta   48,000 11 1938 abo, A 1959-05-31; enbart körriktning söderut
Kn Knivsta 48,600 12 stn, † G 1971-06-01 (viss vagnslast även därefter); PS
Kn Knifsta 48,600 12  1866-09-20 stn,
Knn Norra Knivsta   49,200 13 1938 abo, A 1959-05-31; enbart körriktning norrut
Ale Alsike v 52,300 22  1920-09-15 hp, † 1976-05-30
Vrå Vrå 52,300 22 1904-10-01 hp
Lgr Länsgränsen   54,000 27 1938 abo, A 1959-05-31
Eby Ekeby 54,600 33 1972-09-21 ts ; IS
Brsö Södra Bergsbrunna   58,300 23 1938 abo, A 1959-05-31; enbart körriktning söderut
Br Bergsbrunna v 59,100 18 1866-09-20 stn, † P 1969-06-01, † 1971-06-01, BI 1972-09; småbana Bergsbrunna tegelbruk
Brno Norra Bergsbrunna   59,600 17 1938 abo, A 1959-05-31; enbart körriktning norrut
Säy Säby 61,400 6 1972-09-21 ts ; IS
Pin Pinan   62,000 5 1950 abo, A 1959-05-31
Usö Södra Uppsala   64,100 5 1938 abo, A 1959-05-31; enbart körriktning söderut
U Uppsala C v 65,880 7 1926-05-15 stn ansl SRJ; hamnspår; ramp 1435>891, FS
U Uppsala 65,880 7 - -
U Upsala 65,880 7  1866-09-20 stn ansl SRJ; hamnspår; ramp 1435>891, < Uppsala; FS

 
 Ur historiskt perspektiv tillhör den här bandelen Norra stambanan. Läs mer  HÄR
 
Källor och referenser
Svenska Järnvägsklubben, SJK Järnvägsdata 2009
Jannesson, Åke, m.fl., SJK Arkeologfolder, SJK Resetjänst Viggbyholm
Lundberg, John, Sveriges och Norges Jernvägar och Stationer, Wahlström & Widstrand Stockholm 1979
Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
Statens Järnvägar 1856-1906, 1906
Övrig information
Km 42,1 Tågtrafikledningen tog 1999-05-03 kl 12.00 över sträckan Arlanda C- Myrbacken.


TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   Benny Nilsson   /  Kjell Byström
Uppdaterad 2022-01-13 Rolf Sten