Retur till innehållsförtecknig. Return to table of content
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

 VGJ, Västergötland-Göteborgs Järnvägar

Av Rolf Sten


VGJ, delen (section) Vara-Gårdsjö  

Karta VGJ, Västergötland -Göteborgs Järnvägar, delen (section) Vara-Gårdsjö

Kartan är hämtad ur Svenska Järnvägsföreningens 50-års skrift.
Bearbetad och färglagd av Rolf Sten


 
Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

 Return to VGJ table of content
  Returtåg till "VGJ" innehållsförteckning

© Rolf Sten
vgj_vara-gardsjo.html senast uppdaterad 28 maj 1999