Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

SGGJ, Sala - Gysinge - Gävle Järnväg

Av Rolf Sten

Historik Sala - Gysinge - Gävle Järnväg, SGGJ (History of SGGJ)
Gör ditt val och klicka på den gula pilen. Make your choice and click at the yellow arrow
 
Järnvägens förhistoria och tillkomst (Prehistory & construction) Järnvägens förhistoria och tillkomst (Prehistory & construction) (2003-01-18) 
Stationer, håll - och lastplatser längs SGGJ (Stations)
Stationer, håll - och lastplatser längs SGGJ (Stations)
Ekonomi / Sala Vagnaktiebolag (economy)
Ekonomi / Sala Vagnaktiebolag (economy)
Sala - Gysinge - Gävle nya Järnvägsaktiebolag (SGGJ new railway company)
Sala - Gysinge - Gävle nya Järnvägsaktiebolag (SGGJ new railway company)
Utarrendering till SWB (Hiring out to SWB)
Utarrendering till SWB (Hiring out to SWB)
Mera rationaliseringar (More rationalization)
Mera rationaliseringar  (More rationalization)
Trafiken (Traffic)
Trafiken  (Traffic)
Rullande materiel (Rolling stock)
Rullande materiel  (Rolling stock)
Verkstad (Workshop)
Verkstad  (Workshop)
Ingen tryckluftsbroms (No airbrakes at SGGJ)
Ingen tryckluftsbroms  (No airbrakes at SGGJ)
Personalen (Staff)
Personalen (Staff)
Banans bevakning (Linemans work)
Banans bevakning  (Linemans work)
Förstatligandet (Sold to the Swedish State)
Förstatligandet  (Sold to the Swedish State)
Slutet (Closed down)
Slutet  (Closed down)
Banan rivs upp (superstructure taken away)
Banan rivs upp  (superstructure taken away)

SGGJ i siffror (SGGJ in figures)

SGGJ i siffror (SGGJ in figures)
Karta SGGJ ( map.SGGJ) Karta  SGGJ ( map.SGGJ) (2003-01-26)
Tidtabell SGGJ från 1930 (Timetable SGGJ) Tidtabell SGGJ från 1930 (Timetable SGGJ) (2003-01-26) 
Banprofil (line gradient) Banprofil (line gradient) (2003-01-26)  
Construction of SGGJ year 1898
Från bygget av SGGJ 1898. Arbetslag arbetar men genomgrävning av en skärning för den blivande banan. Foto Sveriges Järnvägsmuseum.

Källor: Svenska Järnvägsföreningens Minnesskrift 1876-1926.
Svensk Järnvägsstatistik. Riksarkivet. Järnvägsdata 1999.


Train back to History and page "standard gauge railways"
  Returtåg till SGGJ innehållsförteckning

 


© Rolf Sten
index.htm senast uppdaterad 2016-03-07