Return to previous page
Åter till innehållsförteckningen?
Klicka i bilden ovan!

 Bergslagernas Järnvägar

Av Rolf Sten


 BJ, Översiktskarta (key map)  

(Klicka på den del av BJ som Du vill se närmare på.
Click at the section of BJ that you want to have a closer look on.)
BJ key-map
Kartan är hämtad ur Svenska Järnvägsföreningens 50-års skrift.
Bearbetad och färglagd av Rolf Sten

Till sidans början. To page top  

 Returtåg till BJ. Return to BJ table of content
  Returtåg till "BJ" innehållsförteckning

© Rolf Sten
bj_overs.html senast uppdaterad 22 oktober 2001