Return to the overwiew? Click in the picture
Åter till översiktskartan?
Klicka i bilden ovan
Välkommen till järnvägskartan över Norrland (Medelpad, Ångermanland, Västerbotten)!
Färglinje

 JÄRNVÄGSKARTA "Norrland" (Railways in Norrland )

Statsbanan Mellansel - Örnsköldsvik Ostkustbanan, OKB HdSJ, Härnösand - Sollefteå Järnväg Järnvägskarta över mellersta Norrland 1926

 Kartan visar järnvägarna i Medelpad, Ångermanland, Jämtland, Västerbotten år 1926. Kartan kommer från Svenska Järnvägsföreningens minnesskrift 1876 - 1926. Den är bearbetad och färglagd av Rolf Sten. Kvalitén på kartan är inte alltid den bästa men det beror på en kompromiss för att få en acceptabel nedladdningstid till Din bläddrare.(The map show the Swedish railways in Norrland (Medelpad, Ångermanland, Jämtland, Västerbotten). Year 1926.)
Back to page top   Åter till sidans början? Back to the overwiev map   Åter till översiktskartan?
Om du finner nedanstående pilar på kartorna så har dom följande funktion:
(If you find these arrows on the map. They have the following function)
Nästa karta norrut. Next map north Nästa karta söderut. Next map south  Nästa karta österut. Next map east Nästa karta västerut. Next map west 
 Förklaringar
Observera ej skalenlig med vidstående karta
Explanations
Enskild järnväg = Private railway, Normalspårig= Standard gauge, Smalspårig= Narrow gauge, Under byggnad= Under construction, Statens Järnvägar= Swedish State Railways

© Rolf Sten
a12sv_n3.html senast uppdaterad (last update)
2005-07-28