Return to the overwiew? Click in the picture
Åter till översiktskartan?
Klicka i bilden ovan

Välkommen till järnvägskartan över Norrland (Medelpad, Ångermanland, Västerbotten)!
Färglinje

 JÄRNVÄGSKARTA "Norrland" (Railways in Norrland )
Bakom de färglagda järnvägarna finns mer information, Klicka på den!
Ostkustbanan, OKB HdSJ, Härnösand - Sollefteå Järnväg Söderut Norrut Statsbanan Mellansel-Örnsköldsvik Botniabanan Järnvägskarta över mellersta Norrland 1926

 Kartan visar järnvägarna i Medelpad, Ångermanland, Jämtland, Västerbotten år 1926. Kartan kommer från Svenska Järnvägsföreningens minnesskrift 1876 - 1926. Den är bearbetad och färglagd av Rolf Sten. Kvalitén på kartan är inte alltid den bästa men det beror på en kompromiss för att få en acceptabel nedladdningstid till Din bläddrare. (The map show the Swedish railways in Norrland (Medelpad, Ångermanland, Jämtland, Västerbotten). Year 1926.)

Back to page top   Åter till sidans början? Back to the overwiev map   Åter till översiktskartan?
 

 Förklaringar:
Observera ej skalenlig med vidstående karta
Explanations
Enskild järnväg = Private railway, Normalspårig= Standard gauge, Smalspårig= Narrow gauge, Under byggnad= Under construction, Statens Järnvägar= Swedish State Railways

© Rolf Sten
a12sv_n3.html senast uppdaterad (last update)
2023-01-06