JÄRNVÄGSKARTA Stockholm med omgivningar år 1904
Färglinje
Välkommen till järnvägskartan över Stockholm med omgivningar
Stockholm area year 1904

 Kartan visar järnvägarna i Stockholmsområdet år 1904 Den är bearbetad och färglagd av Rolf Sten. Kvalitén på kartan är inte alltid den bästa men det beror på en kompromiss för att få en acceptabel nedladdningstid till Din bläddrare.(The map show the railways in the Stockholm area year 1904.)

Back to page top   Åter till sidans början? Back to the overwiev map   Åter till översiktskartan?

 Förklaringar
Observera ej skalenlig med vidstående karta

Explanations
Enskild järnväg = Private railway, Normalspårig= Standard gauge, Smalspårig= Narrow gauge, Under byggnad= Under construction, Statens Järnvägar= Swedish State Railways

© Rolf Sten,
a15sv_stockholm.html senast uppdaterad (last update) 24 oktober 1999