Return to the overwiew? Click in the picture
Åter till översiktskartan?
Klicka i bilden ovan
Välkommen till järnvägskartan över Norrbotten och norra Västerbotten!
Färglinje

 JÄRNVÄGSKARTA "övre Norrland" (Railways in upper Norrland)
Bakom de färglagda järnvägarna finns mer information, Klicka på den!
stambanan genom övre Norrland Malmbanan Inlandsbanan, norra delen, Östersund - Gällivare Söderut Statsbanorna Boden - Morjärv, Karungi, Haparanda, Övertorneå, Kalix Järnvägskarta övre Norrland 1926

 Kartan visar järnvägarna i övre Norrland (Norrbotten och norra Västerbotten) år 1926. Kartan kommer från Svenska Järnvägsföreningens minnesskrift 1876 - 1926. Den är bearbetad och färglagd av Rolf Sten. Kvalitén på kartan är inte alltid den bästa men det beror på en kompromiss för att få en acceptabel nedladdningstid till Din webbläsare. (The map show the Swedish railways in the farest north of Norrland, Norrbotten and the north part of Västerbotten. Year 1926.)

Back to page top   Åter till sidans början? Back to the overwiev map   Åter till översiktskartan?
 
 Förklaringar
Observera ej skalenlig med vidstående karta
Explanations
Enskild järnväg = Private railway, Normalspårig= Standard gauge, Smalspårig= Narrow gauge, Under byggnad= Under construction, Statens Järnvägar= Swedish State Railways

© Rolf Sten
a13sv_n4.html senast uppdaterad (last update)
2023-01-06