Return to "Sveriges Järnvägar table of content.Förändringen av det Svenska järnvägsnätet under åren 1856 -2001. Development of the Swedish railways year 1856 - 2001

Förändringar år 1894

Tillkommit under året
(addition during the year):

Normalspår Statens Järnvägar (Standard gauge Swedish state railways)
- Stambanan genom övre Norrland. Bandelarna Vännäs - Jörn, 145 kilometer och Jörn - Boden, 142 kilometer öppnades för allmän trafik 6 augusti. Därmed var hela stambanan genom Norrland, Långsele - Boden, öppnad för allmän trafik.
Sträckan Vännäs - Hällnäs hade haft provisorisk trafik sedan 15 november 1892 och sträckan Hällnäs - Jörn sedan 8 december 1893.

Normalspår enskilda järnvägar (standard gauge private railways)

- Göteborg - Borås Järnväg, GBJ. Den 67 kilometer långa järnvägen Almedal - Borås Nedre öppnades för allmän trafik 15 december.

- Halmstad - Nässjö Järnvägar, HNJ. Den 35 kilometer långa bandelen Vaggeryd - Jönköpings hamn öppnades för allmän trafik 12 november.

- Malmö - Genarps Järnväg, MGJ. Den 26 kilometer långa järnvägen Östervärn - Genarp öppnades för allmän trafik 15 april.

- Skåne - Smålands Järnväg, SSJ. Den 56 kilometer långa bandelen Kärreberga - Markaryd Västra öppnades för allmän trafik 15 januari. Provisorisk gods- och persontrafik hade då pågått sedan november respektive december 1893.

- Ystad - Gärsnäs Järnväg, YGJ. Den 28 kilometer långa järnvägen Köpingebro - Gärsnäs öppnades för allmän trafik 5 oktober.
YGJ inkorporerades 1 september 1905 med Gärsnäs - S:t Olofs Järnväg, YGStOJ.

Smalspår Statens Järnvägar (narrow gauge Swedish state railways)
-

Smalspår enskilda järnvägar (narrow gauge private railways)

- Falkenbergs Järnväg, FJ, spårvidd 891 mm. Den 38 kilometer långa bandelen Falkenberg - Fridhemsberg öppnades för allmän trafik 28 september.

- Norrköping - Söderköping - Vikbolandets Järnvägar, NSVJ, spårvidd 891 mm. Den 21 kilometer långa bandelen Kummelby - Östra Husby öppnades för allmän trafik 8 september.

- Bredsjö - Grängens Järnväg, BGJ, spårvidd 802 mm. Den 15 kilometer långa järnvägen öppnades för allmän trafik 1 september.
Järnvägen kom omedelbart att ingå som en del i den därmed 97 kilometer långa Bredsjö - Degerfors Järnväg, BDJ.

- Jönköping - Gripenbergs Järnväg, JGJ, spårvidd 600 mm. Bandelarna Jönköping Östra - Huskvarna, 6 kilometer, samt Rosendala - Lyckåsgård, 14 kilometer, öppnades för allmän trafik 22 april respektive 22 augusti.

Minskning under året (reduction during the year):

Normalspår Statens Järnvägar (Standard gauge Swedish state railways)
-

Normalspår enskilda järnvägar (standard gauge private railways)
-

Smalspår Statens Järnvägar (narrow gauge Swedish state railways)
-

Smalspår enskilda järnvägar (narrow gauge private railways)
-


 
Return to page top
  Föregående år
Previous year
Nästa år
Next year
 

Return to "Sveriges Järnvägar" table of content
  Returtåg till "Sveriges järnvägar" innehållsförteckning


© Rolf Sten
sv_jarnvagar_1894.html senast uppdaterad
2022-12-28