Return to "Sveriges Järnvägar table of content.Förändringen av det Svenska järnvägsnätet under åren 1856 -2001. Development of the Swedish railways year 1856 - 2001

Förändringar år 1895

Tillkommit under året
(addition during the year):
Normalspår Statens Järnvägar (Standard gauge Swedish state railways)
-

Normalspår enskilda järnvägar (standard gauge private railways)

- Norra Södermanlands järnväg, NrSlJ. Följande bandelar öppnades för allmän trafik:
Bandelen Saltskog - Nybybruk, 90 kilometer, 26 maj.
Åkers Styckebruk - Strängnäs, 15 kilometer, 26 maj.
Läggesta - Mariefred, 4 kilometer, 26 maj.
Eskilstuna Södra - Eskilstuna Norra, 2 kilometer, 1 oktober
Saltskog - Igelstahamn, 4 kilometer, 1 oktober.

- Trelleborg - Rydsgårds Järnväg, TRJ. Den 20 kilometer långa bandelen Klagstorp - Rydsgård öppnades för allmän trafik 20 april.

-
Smalspår Statens Järnvägar (narrow gauge Swedish state railways)
-

Smalspår enskilda järnvägar (narrow gauge private railways)

- Norrköping - Söderköping - Vikbolandets Järnvägar, NSVJ, spårvidd 891 mm. Den 27 kilometer långa bandelen Östra Husby - Arkösund öppnades för allmän trafik 15 juni.

- Stockholm Roslagens Järnvägar, SRJ, spårvidd 891 mm. Den 1 kilometer långa bandelen Stockholm Östra - Engelbrektsplan öppnades för allmän trafik 15 maj och elektrisk drift. Innan dess ( från 3 november 1894) hade hästar svarat för dragkraften.

- Växjö - Klavreströms Järnväg, WKJ, spårvidd 891 mm. Den 44 kilometer långa järnvägen öppnades för allmän trafik 1 december.
Järnvägen förlängdes efterhand och kom 1922 att kallas för Växjö - Åseda - Hultsfreds Järnväg, VÅHJ.

- Munkedals Järnväg, MJ, spårvidd 600 mm. Järnvägen Munkedals bruk - Munkedal - Skree, 6 kilometer, öppnades för allmän trafik 27 december.
Banan byggdes delvis om till normalspår 1955.

Minskning under året (reduction during the year):
Normalspår Statens Järnvägar (Standard gauge Swedish state railways)
-

Normalspår enskilda järnvägar (standard gauge private railways)
-

Smalspår Statens Järnvägar (narrow gauge Swedish state railways)
-

Smalspår enskilda järnvägar (narrow gauge private railways)
-


 
Return to page top
  Föregående år
Previous year
Nästa år
Next year
 

Return to "Sveriges Järnvägar" table of content
  Returtåg till "Sveriges järnvägar" innehållsförteckning


© Rolf Sten
sv_jarnvagar_1895.html senast uppdaterad 2022-12-28