Return to "Sveriges Järnvägar table of content.Förändringen av det Svenska järnvägsnätet under åren 1856 -2001. Development of the Swedish railways year 1856 - 2001

Förändringar år 1893

Tillkommit under året (addition during the year):

Normalspår Statens Järnvägar (Standard gauge Swedish state railways)
-

Normalspår enskilda järnvägar (standard gauge private railways)

- Härnösand - Sollefteå Järnväg, HdSJ. Den 102 kilometer långa järnvägen öppnades för allmän trafik 12 december.

- Landskrona - Kävlinge Järnväg, LaKJ. Den 21 kilometer långa järnvägen öppnades för allmän trafik 8 augusti.
Järnvägen övertogs 31 maj 1919 av Landskrona - Lund - Trelleborgs Järnväg, LTJ, men behöll sitt gamla namn.

- Malmö - Tomelilla Järnväg, MöToJ. Den 44 kilometer långa bandelen Dalby - Tomelilla öppnades för allmän trafik 22 september. Därmed var hela MöToJ, 69 kilometer, öppnad för allmän trafik.
MöToJ köpte 1 juli 1896 Simrishamn - Tomelilla Järnväg, CTJ. De båda järnvägarna bildade därefter Malmö - Simrishamns Järnväg, MSJ.

- Stockholm - Saltsjöns Järnväg, SSnJ. Den 1 kilometer långa bandelen Stockholm Stadsgården - Tegelviken samt bandelen Tegelviken - Dalaröbryggan, 14 kilometer, öppnades för allmän trafik 23 december respektive 2 juli.

Smalspår Statens Järnvägar (narrow gauge Swedish state railways)
-

Smalspår enskilda järnvägar (narrow gauge private railways)

- Byvalla - Långshyttans Järnväg, BLJ. Den 28 kilometer långa järnvägen öppnades för allmän trafik 3 maj Enskild godstrafik hade då pågått sedan 1 december 1891.

- Lidköping - Håkantorps Järnväg, HLJ. Den 1 kilometer långa bandelen Lidköping - Lidköping Västra öppnades för allmän trafik 6 juni.

- Norrköping - Söderköping - Vikbolandets Järnvägar, NSVJ. Den 16 kilometer långa bandelen Norrköping Östra - Söderköping öppnades för allmän trafik 23 december.

- Halmstad - Bolmens Järnväg, HBJ. Den 2 kilometer långa bibanan Åsen Unnen öppnades för allmän trafik 28 augusti.

Minskning under året (reduction during the year):

Normalspår Statens Järnvägar (Standard gauge Swedish state railways)
-

Normalspår enskilda järnvägar (standard gauge private railways)
-

Smalspår Statens Järnvägar (narrow gauge Swedish state railways)
-

Smalspår enskilda järnvägar (narrow gauge private railways)
-


 
Return to page top

  Föregående år
Previous year
Nästa år
Next year
 

Return to "Sveriges Järnvägar" table of content
  Returtåg till "Sveriges järnvägar" innehållsförteckning


© Rolf Sten
sv_jarnvagar_1893.html senast uppdaterad
2022-12-27