Om Historiskt Kartor Normalspår Smalspår Rullande Signaturer Stationer Diverse Huvudsida

Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan


BDJ,
Bredsjö - Degerfors Järnväg
WMJ, Vikern - Möcklens Järnväg, SGJ, Striberg - Grängens Järnväg, Bredsjö - Grängens Järnväg samt Dalkarlsbergs Järnväg

Av Rolf Sten   

Innehållsförteckning (Table of Content)
Gör ditt val och klicka på den gula pilen. Make your choice and click at the red arrow
 
History of BDJ, Bredsjö - Degerfors Järnväg Historik BDJ, Bredsjö - Degerfors Järnväg och dess föregångare
WMJ, Vikern - Möcklens Järnväg, SGJ, Striberg - Grängens Järnväg,
Bredsjö - Grängens Järnväg samt Dalkarlsbergs Järnväg
(2001-01-26) 
Key map BDJ Översiktskarta  BDJ ( Key map.BDJ) (2001-01-26)

WMJ engine No 1 "DEGERFORS" year 1880
WMJ, Vikern - Möcklens Järnväg, spårvidd 802 mm. Lok nummer 1 "DEGERFORS" i Degerfors och året är omkring 1880. Loket tillverkades av Kristinehamns Mekaniska Werkstad 1872. Det var ett tanklok med axelföljden C2, det vill säga två drivande axlar följda av två löpaxlar.
1893 sammanslogs Vikern - Möckelns Järnväg med Striberg - Grängens Järnväg och Bredsjö - Grängens Järnväg till en 97 kilometer lång järnväg med namnet Bredsjö - Degerfors Järnväg, BDJ. Foto: Samling Rolf Sten.
 


Train back to History and page "narrow gauge railways"
  Returtåg till Historiskt och sidan smalspåriga järnvägar

 

 

 


© Rolf Sten
bdj_inneh.html senast uppdaterad 21 februari 2004