Om Historiskt Kartor Normalspår Smalspår Rullande Signaturer Stationer Diverse Huvudsid

Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan


TRJ, Trelleborg - Rydsgårds Järnväg

Av Rolf Sten

Innehållsförteckning (Table of Content)
Gör ditt val och klicka på den gula pilen. Make your choice and click at the yellow arrow

Snabbfakta, TRJ (Facts TRJ)

Snabbfakta, TRJ (Facts TRJ) (2004-01-12) 
TRJ stationer driftplatser, bandel (Operation sites) 644

Karta  TRJ ( map TRJ)

Karta  TRJ ( map TRJ) (2004-01-12)
Tidtabell TRJ från 1930 (Timetable TRJ) Tidtabell TRJ från 1930 (Timetable TRJ) (2004-01-12) 
Line gradient Banprofil (line gradient) (2004-01-12) 

TRJ bridge over Dalköpingeån
TRJ persontåg draget av ett av sadeltanksloken passerar över Dalköpingeån, strax öster om Trelleborg. Bilden är tagen omkring 1924. Foto: Svenska Järnvägsföreningens Minnesskrift 1876-1926.  

Nästa sida Next page


Källor: Svenska Järnvägsföreningens Minnesskrift 1876-1926. Järnvägsmuseet, Svensk Järnvägsstatistik, Svenska lokstationer, Riksarkivet, Järnvägsdata 1999.


Train back to History and page "standard gauge railways"
  Returtåg till Historiskt och sidan "normalspåriga järnvägar"

Rolf Sten
trj_inneh.html senast uppdaterad 2021-04-24