HOME
INDEX

493     Halmstad - Ängelholm

FÖREGÅENDE
LISTA
Halmstad - Veinge - (Ängelholm) (nya och gamla linjen)
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign= Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel.
Namnet i rosa färg
= Tidigare stavning.
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.
Notering=
A avförd som trafikplats
abo automatisk blockpost
avx arbetsväxel
bgd bangård
BI borttagen infrastruktur
blp blockpost
fp förgreningspunkt
G godstrafik
grp grusgrop
hlp håll- och lastplats
hp hållplats
hpr rälsbusshållplats
hp hållplats med sidospår
hst hållställe
I infrastrukturell
kb kombinerad bro
lmk längdmätnings-konnektion
lp lastplats
mtmp militär-mötesplats
P persontrafik
rbg rörlig bro
sipl signalplats
stn station
sto stopplats
T trafikal
ts teknisk station
U upphört
vt vattentag
väg väg med stopplikt
* (åter) öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven

F fullständig trafik
G godstrafik
I ingen
P persontrafik
Andra bokstaven
H hållplats
L linjeplats
S station
Ö övrig status

 

OBS! Ljusgråa fält avser gamla linjen      
Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från NoteringHd Halmstad C h 151.600 4 1877-09-01 stn; <1926-05-15 Halmstad; hamnspår; ansl HNJ, HBJ; FS
Hd Halmstad 151,600    
Hdr Halmstads rangerbangård 152,700 6   1919-10-01 rbg; tillhör Halmstad C ställverk; sign Hdr; IS
Kst Kistinge 156,300 4 1992-06-09 ts; tillhör Halmstad C ställverk; IS
Kst Kistinge    156,300 5 1970-06-03 lp, I infogad i Halmstad C stn 1989-12-18; GÖ
      159,400     
Trn Trönninge h 160,000  15 1885-08-21 stn, † P 1970-05-31, † 1978-05-28,
BI 1995-08-26
Ea Eldsberga v 162,700 32 1885-08-21 stn, hp 1964, † 1970-05-31
Ean Eldsberga N   163,400 28 1994-08-21 avx, I infogad i Eldsberga stn 1995-08-14
Ea Eldsberga 163,700 24 1995-08-14 ts; ansl Markarydsbanan
Eas Eldsberga S 164,100    
Gnd Genevad 166,600 16 1885-08-21 stn, † P 1970-05-31, † 1975-06-01; IS
Vig Veinge v 170,500 54 1885-08-21 stn, † G 1975-06-01, † 1976-05-30, BI 2001-11-24; ansl Markarydsbanan
  Lagan     173,000     bro 154 m
Laov Laholm V 174,500 1996-01-08 stn (ej godstrafik); annonseras som Laholm; PS
Laoö

Laholm Ö

175,600 17 1885-08-21 stn, † G 1995-06-12, †1996-01-08; <1995-08-14 Laholm (Lao); ej godstrafik; annonserad som Laholm
Lao

Laholm

h 175,600 17    
  Laholm     180,100     bro 118 över motorväg E6; dsp
Vba Vallberga v 181.100 14 1885-08-21 stn, hlp 1966, T lp 1971-05-23, † 1988-05-29
Skt Skottorp v 185,300 13 1885-08-21 stn, † G 1968-05-12, † 1972-05-28
  lmk    188,000     lmk km 182,840 = 188,000, mot gamla linjen
Hem Hemmeslöv 188,400 9 1994-02-27  avx, I infogad i Båstad N stn 1996-01-08
Bån Båstad N   189,500    1996-01-08 ts; IS
  Stensån   190,000    10 1885 vt, BI
  Petersberg   190,200     bro 87 m; dsp
Hallandsåstunneln norra anslutningen
Båsö Båstad S 191,700 29 1885-08-21 stn, † G 1875-01-01, I hps 1996-01-08, hp 1996-04-26; <1996 Båstad (Bå); annonseras Båstad; PH
Båstad 191,7    
Gf,Gve Grevie h 198,8 104 1885-01-08 stn, †P 1972-05-28; GS
Gf Grefvie 198,800    
Förslövsholm v 204,600 42 1885-08-21 stn, I hlp 1966, lp 1972-05-28, †1974-06-01, BI 1977; 1921-01-01–1972-05-27 Förslövsholm
Förslöv 204,600    
Förslöf 204,600    
För Förslöv 206,600   1996-12-08 avx, I infogad i Vejbyslätt stn 2002-04-29
Hallandsåstunneln Södra anslutningen
Vbt Vejbyslätt v 208,4 23 1885-08-21 stn, † G 1968-01-01, † 1971-05-23, ts 2002-04-29; <1921-01-01 Barkåkra; IS
Liv Lingvallen   212,100    1998-06-07 avx; IL
Svngrp Skäldervikens grusgrop 212,600 12 <1887 grp, BI s1940; sign Svn grp; <1915 Barkåkra grustag
Baa Barkåkra 212,600      
Svn Skälderviken v 213,9 3 1885-06-23 stn, hlp 1965, lp 1969-06-01, † 1975-06-01, BI 1989; <1902-09-01 Engelholms hamn
Svn Skelderviken 213,9    
Engelholms hamn 213,9    
  Rönneå    214,700  3 1885 svängbro totalt 88 m, fast bro 1947
Ähd Ängelholms havsbad 216,1 5 1932-05-22 (säsong) hp, †1937-09-06; sign Äbad, Ähd
Eg/Ä (Ängelholm C) v 216,9 5 1886-09-18  stn, † G 1994-11-01; ansl EKJ, Godsstråket genom Skåne; 1930-05-15–1957-08-31 Ängelholm C; PS

Skåne - Hallands järnväg (SHJ)

Konkurrensen med Landskrona stärkte Helsingborgs strävanden efter en järnväg norrut mot Ängelholm, men under konsul P. Olssons kraftfulla ledning vidgades perspektivet bort över Hallandsås.
Det började alltså handla om den västkustbana som staten inte velat bygga, och åter hade man att konkurrera med ett projekt som drevs av Landskrona.
Eftersom riksdagen var fortsatt motsträvig och snål med lån måste mycket kapital uppdrivas lokalt och regionalt, och Olsson fick hårt utnyttja sina kommersiella, politiska och även religiösa kontakter.

Höganäsbolaget bekostade delvis västra delen av den sidobana som korsade huvudbanan i Kattarp och anlades med lägre teknisk standard. Järnvägsbyggarna ställdes inför två större utmaningar: utfarten uppför landborgen i Helsingborg, för vilken en anslående järnviadukt konstruerades, och passagen av Hallandsås genom den slingrande Sinarpsdalen.
Både trafiken och ekonomin utvecklades positivt när banan väl hade öppnats och inte minst sedan en kustjärnväg blivit klar hela vägen till Göteborg.

Koncession
1881-06-17 Helsingborg–Ängelholm och Kattarp–Höganäs. BD 609, 611
1882-07-17 Ängelholm–Halmstad. BD 493
1882-10-06 Kattarp–Åstorp. BD 611

Längd Totalt 120 km.

Förvaltningsort Helsingborg.

Trafikförändringar
1885-01-09 *Helsingborg–Ängelholm, 27 km, och Åstorp–Höganäs övre, 26 km, allmän trafik samt Höganäs övre–Höganäs nedre, 1 km, godstrafik.
1885-06-23 *Ängelholm–Ängelholms hamn, 3 km, allmän trafik.
1885-08-21 *Ängelholms hamn–Halmstad, 62 km, allmän trafik.
1890 *Höganäs övre–Höganäs nedre, persontrafik.
1919-01-01 †Höganäs övre–Höganäs nedre, 1 km, persontrafik.
1972-01-01 †Kattarp–Höganäs, 16 km persontrafik.
1992-06-09 †samma sträcka, godstrafik (sista tåg 1992-06-05).

Samband
Viss samtrafik med Mellersta Hallands järnväg och Göteborg–Hallands järnväg, bl.a. genomgående personvagnar från 1892.

Omläggning 1955-06-10 förbigångsspår utanför Kattarp för genomgående tåg Åstorp–Helsingborg F.

Förstatligad 1896-01-01.

Elektrifiering 1937-05-21 [Åstorp]–[Kattarp]–Höganäs.

Fjärrblockering
1955-06-10 Kattarp, förbigångsspåret; Kattarp, lokal fjärrstyrning.
1983-05-29 (Helsingborg F)–Signestorp–(Åstorp); Malmö.
1991-06-10 Kattarp stn; Malmö. Signestorp uppgick i Kattarp.

ATC
1983-07-25 (Helsingborg F)–Signestorp–(Åstorp).
1991-06-09 Kattarp stn.
1992-02-03 Åstorp stn.

Upprivning Höganäs övre–Höganäs 1974, Kattarp–Höganäs 1997.

Nollpunkt Obekant Helsingborg–Halmstad, Åstorp för Åstorp–Höganäs.

Anmärkning
a) Tågfärjorna Helsingborg–Helsingör började gå 1892-03-10.
b) 1988-07-01–2002-03-31 var Kattarp–Höganäs länsjärnväg för godstrafik.

Litteratur Alf Åberg, Konsul P Olsson, 1953

SHJ uppgick 1896-01-01 i Västkustbanan (se härefter denna, även för huvudlinjens trafikplatsdata).

Västkustbanan

Västkustbanan, SJ, bildades 1896-01-01 av de förstatligade enskilda järnvägarna: 
- Göteborg–Hallands järnväg, BanDel, BD, 489.
- Göteborg - Hallands järnväg BD 489
- Mellersta Hallands järnväg BD 491
- Malmö–Billesholms järnväg BD 497, 495
  samt sträckorna
- Halmstad–Helsingborg av Skåne–Hallands järnväg BD 493, 609
- Ängelholm–Billesholms gruva av Landskrona–Ängelholms järnväg. BD 495
- Markaryd–Veinge järnväg. BD 607

Hässleholm–Markaryds järnväg räknas sedan 1990 som alternativ väg, liksom från 1990-talet sträckan Kävlinge–Lund av Lund–Trelleborgs järnväg.
Sedan Helsingborg C 1991 driftsatts som genomgångsstation räknas även sträckan Helsingborg–Teckomatorp–Eslöv av Landskrona & Helsingborgs järnvägar som del av Västkustbanan, liksom från 2001 den nybyggda delen Ramlösa–Landskrona och (den ombyggda) Landskrona–Kävlinge järnväg (se alla dessa för tidigare data).

  Att staten inte byggde någon stambana mellan landets näst största städer var helt i linje med policyn att undvika sjöfartskonkurrens och bryta bygd. Starka politiska påtryckningar från Hallandsintressena hjälpte inte heller.
Det var först sedan bolagsbanorna på sträckan visat sin ekonomiska bärkraft och trafiken till den nya tågfärjan i Helsingborg hotat att helt komma i privata händer som riksdagen gick med på förstatligandet – och sedan ett första initiativ hade röstats ner.
SJ satsade efter övertagandet en hel del på spårbyte, broförstärkning, rullande materiel och annat för att ge sträckan en enhetlig standard, men karaktären av ursprungligt lappverk har negativt påverkat dess fortsatta utveckling.

I Skåne fick den från början två grenar, med slutpunkt i Helsingborg respektive Malmö, och västkustbanetrafiken har där gått skiftande och stundtals komplicerade vägar. Också dagens förnyelse, där det mesta av järnvägen nybyggs, sker ryckvis och utdraget.
Återstående arbeten på Västkustbanan är främst att se som linjeomläggningar. Även här har förseningarna varit omfattande. På sträckan Hamra Varberg har inget fysiskt arbete påbörjats.

Längd Ursprungligen 327, numera 288 km.

Trafikförändringar
1955-06-10 *triangelspår vid Kattarp, 1 km.
1962-05-27 †Göteborg C–Kungsbacka, 28 km, lokal persontrafik.
1969-06-01 †Ängelholm–Helsingborg F, 26 km, lokal persontrafik.
1972-05-28 †Kungsbacka–Ängelholm, 189 km, lokal persontrafik.
1975-06-01 †Ängelholm–Teckomatorp, 49 km, lokal persontrafik.
1983-06-11 †Kävlinge–Arlöv, 19 km, persontrafik.
1986-11-03 †Helsingborg C–Helsingborg F, 0,5 km, godstrafik.
1991-06-10 †Kattarp–Helsingborg C, 14 km, godstrafik.
1992-08-17 *Göteborg C–Kungsbacka, 28 km, lokal persontrafik.
1999-01-11 Helsingborg C–Ängelholm, 20 km, *lokal persontrafik.
2001-01-07 *Ramlösa–Landskrona Ö, 19 km, persontrafik.

Trafik
a) Tidigt sågs Västkustbanan som sammanhängande trafikled. Från 1892 förekom personvagnssamtrafik Göteborg–Malmö/Helsingborg.
b) 1996-06-01–2001-09-03 angjorde inte nattågen Oslo–København Göteborg C utan genade Olskroken–Gubbero. Pendel från Göteborg C anslöt i Mölndals nedre den förra perioden. Under den senare var tåget en rent norsk-dansk angelägenhet och gick utan uppehåll för resandeutbyte mellan Kornsjø och Helsingborg
c) Godstrafik förekommer normalt inte genom tunneln vid Helsingborg C.

Trafikuppehåll
a) 1982-05-23–1991-06-09 all trafik Ängelholm–Kattarp, övningsbana för SJ-skolan i Ängelholm. Turisttrafik med dressin 1984–1987. Lätt justerad sträckning vid återöppnandet.
b) Veinge–Hässleholm, 72 km, fjärrpersontrafik, uppehåll flera perioder från b1990t .
c) 1995-06-12–08-13 Lund C–Kävlinge, all trafik p.g.a. dubbelspårsbygge. Samma sak 1996-06-10–1997-01-05, 2003-06-30–08-03 och 2004-06-13–08-08.

Omläggning
a) 1902-05-01 blev Helsingborg Å ensam slutstation för Västkustbanans persontrafik i staden (namnändring till Helsingborg F 1937-03). Tidigare hade somliga tåg gått fram till Helsingborg C.
b) 1920-10 södra infarten till Varberg.
c) 1923 Lindome–Anneberg, 5 km.
d) 1927-09 Kållered–Lindome, 4 km.
e) 1930-05-15 blev Göteborg C ny nordlig slutstation för persontrafiken (via Gubbero fp) i stället för Göteborg B:s. Genomgående personvagnar växlades över från 1927.
f) 1936-05-15 triangelspår Gubbero–Olskroken för direkt gång till Sävenäs rbg.
g) 1936-10-06 södra infarten till Falkenberg, ny bro över Ätran.
h) 1968-06-28 Almedal–Gubbero, Gårdatunneln öppnades.
i) 1978-05-21 Fjärås–Lekarekulle, 4 km.
j) 1985-06-02 Brännarp–Halmstad C, 21 km.
k) 1988-04-16 Öringe–Brännarp, 6 km.
l) 1991-06-10 i Helsingborg ny genomfart och centralstation, ”Knutpunkten”, i tunnel. Under ombyggnaden fanns en provisorisk station något söder om det gamla läget.
m) 1993-04-04 Hamra–Torebo, 18 km, linjeförkortning 1 km.
n) 1994-10-29 Heberg–Öringe, 6 km.
o) 1995-12-03 Inlag–Sätinge (på sträckan Kungsbacka–Fjärås), 2 km.
p) 1996-01-08 Eldsberga–Båstad, 26 km, linjeförkortning 5 km.
q) 1996-11-22 Fjärås–Lekarekulle, 4 km.
r) 2004-11-07 Lekarekulle–Frillesås, 10 km, slutetapp. Tidigare etapper 2003-08-24, 2003-12-12 och 2004-03-07
s) 2008-06-15 Torebo–Falkenberg nya–Heberg, 13 km, linjeförkortning 4 km.

Elektrifiering
1933-04-04 [Arlöv]–Lomma, 5 km.
1934-05-15 [Lomma]–Lomma kyrka, 1 km.
1934-12-01 [Lomma kyrka]–Ängelholm, 72 km.
1935-07-02 [Ängelholm]–Halmstad, 66 km.
1936-10-06 [Halmstad]–[Göteborg], 151 km.
1937-01-08 [Ängelholm]–Helsingborg F.
2001-01-07 [Ramlösa]–[Landskrona Ö], 19 km, ursprunglig.

Dubbelspår
1939-05-15 Gubbero–Almedal, 3 km.
1968-05-12 Göteborg C–Gubbero, 1 km.
1985-06-02 Brännarp–Halmstad, 21 km.
1988-05-26 Öringe–Brännarp, 6 km, enkelspårsdrift 1988-04-16–05-26.
1988-05-29 Almedal–Mölndals nedre, 3 km.
1990-01-18 Halmstad–Trönninge, 8 km.
1991-06-16 Mölndals nedre–Kållered, 6 km.
1992-04-26 Kållered–Lindome, 4 km.
1992-05-27 Lindome–Ledsgård, 6 km.
1992-06-14 Ledsgård–Kungsbacka, 5 km.
1993-04-07 Tyllered–Torebo, 9 km, enkelspårsdrift 1993-04-04–04-06.
1993-04-20 Hamra–Tyllered, 9 km, enkelspårsdrift 1996-04-04–04-19.
1995-03-13 Heberg–Öringe, 6 km.
1995-08-27 Trönninge–Eldsberga, 4 km.
1996-01-08 Eldsberga–Laholm V, 11 km.
1996-01-23 Laholm V–Båstad, 15 km, enkelspårsdrift 1996-01-08–01-22.
1997-02-24 Kävlinge–Vallkärra, 6 km.
1997-04-10 Kungsbacka–Lekarekulle, 13 km, utom kort avsnitt söderut från Kungsbacka
1997-06-15 Värö–Tångaberg, 7 km.
1998-12-13 Tångaberg–Varberg, 8 km.
2000-04-16 Löftabro–Värö, 8 km.
2000-10-30 Landskrona Ö–Kävlinge, 18 km.
2001-01-07 Helsingborg gbg–Landskrona Ö.
2002-02-17 Frillesås–Löftabro, 1 km.
2002-04-29 Vejbyslätt–Lingvallen, 4 km.
2003-06-09 Kungsbacka, södra utfarten, 0,5 km.
2004-12-12 Lekarekulle–Frillesås, 10 km.
2005-08-08 Vallkärra–Lund C, 4 km.
2008-06-15 Torebo–Heberg, 13 km.

Linjeblockering automatisk
1942 Almedal–Mölndals nedre.
1951 Hasslarp–Kattarp–Ödåkra.
1964 Mölndals nedre–Kungsbacka.
1965 Kungsbacka–Harplinge.
1966 Halmstad–Veinge.
1976-07-22 Veinge–Markaryd.
1980-09-25 Kävlinge–Lomma.
1983-12-05 Teckomatorp–Kävlinge.

Fjärrblockering
1930 Gubbero fp, lokal fjärrstyrning; Göte-borg C.
1965-09-30 (Mölndals nedre)–(Varberg)–(Falkenberg]–(Getinge); Göteborg.
1966-03-01 Getinge–(Halmstad); Göteborg.
1967-04-17 (Halmstad)–(Veinge)–(Ängelholm); Malmö.
1973-02-12 Falkenberg stn; Göteborg.
1974-11-30 Veinge stn, delvis och tidvis; Malmö.
1976-02-22 Veinge stn, helt; Malmö.
1978-05-12 Mölndals nedre stn, lokal fjärrstyrning; Göteborg C.
1978-05-21 Almedal stn, lokal fjärrstyrning; Göteborg C.
1981-02-04 Arlöv stn, lokal fjärrstyrning; Malmö C.
1982-05-23 (Ängelholm)–(Åstorp); Malmö.
1982-06-23 Ängelholm stn; Malmö.
1983-05-29 (Helsingborg F)–Signestorp–(Åstorp); Malmö.
1983-12-05 (Teckomatorp)–[Arlöv]; Malmö.
1985-06-02 Furet fp, lokal fjärrstyrning; Halmstad.
1990-08-25 Halmstad stn, tidvis; Göteborg.
1991-06-09 Helsingborg C stn ”nya”, lokal fjärrstyrning; Helsingborg gbg.
1991-06-10 Varberg stn, tidvis; Göteborg, och [Ängelholm]–Kattarp; Malmö. Signestorp uppgick i Kattarp.
1993-02-28 [Almedal]–[Mölndals nedre]; Göteborg, lokal fjärrstyrning utbytt mot fjb.
1994-01-09 Teckomatorp stn, tidvis; Malmö.
1994-02-10 Teckomatorp, helt–(Eslöv); Malmö.
1995-04-10 Eslöv stn, helt; Malmö, förut fjärrstyrd bara för Södra stambanan.
1997-05-08 Lund C stn; Malmö.
1998-06-08 Halmstad stn, helt; Göteborg.
1999-05-03 Varberg stn, helt; Göteborg.
2001-01-07 Helsingborg–Landskrona Ö; Malmö.
2003-05-29 Landskrona gbg; Malmö.
2004-04-02 Hässleholm stn, tidvis; Malmö.

ATC
1981-06-01 (Mölndals nedre)–(Varberg).
1982-10-20 (Varberg)–(Halmstad).
1982-12-15 (Halmstad)–Åstorp.
1983-03-21 Kävlinge–(Arlöv).
1983-07-25 Signestorp–(Helsingborg F).
1983-12-05 Teckomatorp–[Kävlinge]
1984-02-13 (Åstorp)–(Kågeröd)–[Teckomatorp].
1985-09-29 Kågeröd stn.
1985-11-25 Arlöv stn.
1987-04-02 Gubbero–Mölndals nedre.
1988-11-04 Halmstad stn.
1990-04-22 Varberg stn.
1991-06-09 [Ängelholm]–Kattarp och Helsingborg C ”nya” stn.
1993-05-25 Vittsjö stn, slopad.
1996-01-08 [Eldsberga]–[Båstad N].
2001-01-07 [Helsingborg]–Landskrona.

Upprivning Göteborg N–Gubbero ~1936, Helsingborg F 1992.

Nollpunkt Göteborg C för Göteborg–Helsingborg, Helsingborg C för Helsingborg–Kävlinge, Landskrona gbg för Kävlinge–Lund.

Anmärkning

a) Uttrycket ”Västkustbanan” användes före förstatligandet endast om GHB, MHJ och SHJ, sträckan Göteborg–Helsingborg.
b) Planer på dubbelspår fanns tidigt och dimensionerade bland annat Lund–Bjärreds järnvägs viadukt
c) Signalställverket för Almedal och Mölndals nedre (1978) var landets första med bildskärmsteknik. Ställverket i Varberg (1990) var BV:s sista större i reläteknik.
d) 1991-06-10 upphörde resandeutbytet på Helsingborg F då färjetrafiken flyttades över till Helsingborg C. Åter till Helsingborg F 1991-11-08–12-14 efter färjeolycka.
e) Ingick 1988-07-01–2002-03-31 i stomnätet. Landskrona–Kävlinge var länsjärnväg.

 
Källor och referenser
- Svenska Järnvägsklubben, SJK, Järnvägsdata 2009.
- Lennart Améen, ”Kilometer för kilometer Malmö–Göteborg”, Tåg 10/1977.
- Tåg 9/1991, temanummer om Helsingborg.
- Ulf Nyström, ”Sydvästen AB tar över på västkusten”, Tåg 4/1999.
- Trafikplatsdata för Eldsberga–Hässleholm redovisas under Markarydsbanan, för Ramlösa–Eslöv under Landskrona & Helsingborgs järnvägar, för Ängelholm–Billesholm–Lomma–Malmö under Godsstråket genom Skåne. Data för tidigare trafikplatser redovisas under delsträcka Göteborg B:s–Båstad (gamla linjen).
- Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920.
- Tåg, 1999 nr 1.
Jannesson, Åke, m.fl., SJK Arkeologfolder, SJK Resetjänst


TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05  Benny Nilsson  /   Kjell Byström
Uppdaterad/kompletterad 2022-01-17 Rolf Sten