Return to "Sveriges Järnvägar table of content.Förändringen av det Svenska järnvägsnätet under åren 1856 -2001. Development of the Swedish railways year 1856 - 2001

Förändringar år 1891

Tillkommit under året (addition during the year):

Normalspår Statens Järnvägar (Standard gauge Swedish state railways)
Stambanan genom övre Norrland
. Den 129 kilometer långa bandelen Anundsjö - Vännäs öppnades för allmän trafik 1 oktober.

Malmbanan. Den 211 kilometer långa järnvägen Sverige Norge Järnväg, SNJ inköptes av Svenska staten  och överfördes till Statens järnvägar för att bli en del i den blivande Malmbanan.

Malmbanan. Den 157 kilometer långa bandelen Luleå - Nattavara öppnades för allmän trafik 18 november. Godstrafik hade då pågått sedan 19 februari 1890.

Normalspår enskilda järnvägar (standard gauge private railways)

Mora - Vänerns Järnväg, MWJ
. Den 71 kilometer långa bandelen Vansbro - Mora öppnades för allmän trafik 1 november.

Falun - Rättvik - Mora Järnväg, FRMJ. Den 38 kilometer långa bandelen Rättvik - Mora Noret öppnades för allmän trafik 2 augusti.

Smalspår Statens Järnvägar (narrow gauge Swedish state railways)
-

Smalspår enskilda järnvägar (narrow gauge private railways)
Kosta Järnväg, KLJ
. Spårvidd 600 mm. Den 16 kilometer långa bandelen Lessebo - Kosta öppnades för allmän trafik 26 augusti. Enskild godstrafik hade då pågått sedan 1 juli 1888.

Helsingborg - Råå - Ramlösa, HRRJ. Spårvidd 600 mm. Bandelarna Hälsingborg - Råå, 6 kilometer, samt Triangeln - Ramlösa, 2 kilometer, öppnades ör allmän trafik 11 augusti. Banan bygges om till normal spårvidd 1906.

Minskning under året (reduction during the year):
Normalspår Statens Järnvägar (Standard gauge Swedish state railways)
-

Normalspår enskilda järnvägar (standard gauge private railways)
Sverige Norge Järnväg, SNJ
. Den 211 kilometer långa järnvägen Luleå - Gällivare - Malmberget såldes till Svenska staten 9 augusti.

Smalspår Statens Järnvägar (narrow gauge Swedish state railways)
-

Smalspår enskilda järnvägar (narrow gauge private railways)
-


 
Return to page top
  Föregående år
Previous year
Nästa år
Next year
 

Return to "Sveriges Järnvägar" table of content
  Returtåg till "Sveriges järnvägar" innehållsförteckning


© Rolf Sten
sv_jarnvagar_1891.html senast uppdaterad 2022-12-27