Return to "Sveriges Järnvägar table of content.Förändringen av det Svenska järnvägsnätet under åren 1856 -2001. Development of the Swedish railways year 1856 - 2001

Förändringar år 1882
Tillkommit under året (addition during the year):

Normalspår Statens Järnvägar (Standard gauge Swedish state railways)
- Statsbanan Karlberg - Värtan.
Den 6 kilometer långa banan öppnades för allmän trafik 15 maj.

- Norrländska tvärbanan. Den 32 kilometer långa bandelen Östersund - Nälden öppnades för allmän trafik 22 juli. Provisorisk godstrafik hade då pågått sedan 27 november 1881.
I och med öppnandet av denna bandel var hela Norrländska tvärbanan Torpshammar - Norska gränsen öppnad för allmän trafik.

Normalspår enskilda järnvägar (standard gauge private railways)
- Halmstad - Nässjö Järnvägar, HNJ.
Den 35 kilometer långa bandelen Lindefors - Nässjö öppnades för allmän trafik 21 december.

- Höör - Hörby Järnväg, HHyJ. Den 13 kilometer långa järnvägen öppnades för allmän trafik 25 oktober. HHyJ uppgick 24 september 1915 i Östra Skånes Järnvägar, ÖSJ.

- Simrishamns - Tomelilla Järnväg, CTJ. Den 27 kilometer långa järnvägen Simrishamn - Tomelilla öppnades för allmän trafik 15 december. CTJ uppgick 1 juli 1896 i Malmö - Tomelilla Järnväg.

Smalspår Statens Järnvägar (narrow gauge Swedish state railways)
-

Smalspår enskilda järnvägar (narrow gauge private railways)
-

Minskning under året (reduction during the year):
Normalspår Statens Järnvägar (Standard gauge Swedish state railways)
-

Normalspår enskilda järnvägar (standard gauge private railways)
-

Smalspår Statens Järnvägar (narrow gauge Swedish state railways)
-

Smalspår enskilda järnvägar (narrow gauge private railways)
-


 Return to page top

  Föregående år
Previous year
Nästa år
Next year
 

Return to "Sveriges Järnvägar" table of content
  Returtåg till "Sveriges järnvägar" innehållsförteckning


© Rolf Sten
sv_jarnvagar_1882.html senast uppdaterad 2022-12-26