Return to "Sveriges Järnvägar table of content.Förändringen av det Svenska järnvägsnätet under åren 1856 -2001. Development of the Swedish railways year 1856 - 2001

Förändringar år 1883
Tillkommit under året (addition during the year):

Normalspår Statens Järnvägar (
Standard gauge Swedish state railways)
- Stambanan genom Norrland.
Den 67 kilometer långa bandelen Bräcke - Håsjö öppnades för allmän trafik 16 oktober.

Normalspår enskilda järnvägar (standard gauge private railways)
- Klackbergs Järnväg.
Den 5 kilometer långa järnvägen mellan Norberg - Klackberg öppnades för allmän godstrafik 7 mars. Provisorisk godstrafik hade då pågått sedan 15 november 1882. Järnvägen sammanslogs 1 januari 1916 med Norbergs Järnväg, NJ.

- Siljans Järnväg, BSJ. Den 9 kilometer långa bandelen Borlänge - Lännheden öppnades för allmän trafik 1 september. BSJ såldes 1 januari 1912 till Södra Dalarnas Järnväg, SDJ

- Gärds härads järnväg, GJ. Den 15 kilometer långa bandelen mellan Everöd - Åhus öppnades för allmän trafik 18 december. Därmed var hela den 56 kilometer långa GJ öppnad för allmän trafik. GJ uppgick 1 juli 1898 i Östra Skånes Järnvägar, ÖSJ.

Smalspår Statens Järnvägar (narrow gauge Swedish state railways)
-

Smalspår enskilda järnvägar (narrow gauge private railways)
-

Minskning under året (reduction during the year):
Normalspår Statens Järnvägar (Standard gauge Swedish state railways)
-

Normalspår enskilda järnvägar (standard gauge private railways)
-

Smalspår Statens Järnvägar (narrow gauge Swedish state railways)
-

Smalspår enskilda järnvägar (narrow gauge private railways)
-


 Return to page top

  Föregående år
Previous year
Nästa år
Next year
 

Return to "Sveriges Järnvägar" table of content
  Returtåg till "Sveriges järnvägar" innehållsförteckning


© Rolf Sten
sv_jarnvagar_1883.html senast uppdaterad 2022-12-26