Return to "Sveriges Järnvägar table of content.Förändringen av det Svenska järnvägsnätet under åren 1856 -2001. Development of the Swedish railways year 1856 - 2001

Förändringar år 1881
Tillkommit under året (addition during the year):


Normalspår Statens Järnvägar (Standard gauge Swedish state railways)

- Stambanan genom Norrland. Den 104 kilometer långa bandelen Ljusdal - Ånge öppnades för allmän trafik 16 september. Provisorisk trafik hade då pågått mellan Ramsjö och Ånge sedan november 1880.

- Norrländska tvärbanan. Den 134 kilometer långa bandelen Nälden - Norska gränsen öppnades för allmän trafik. Delen Storlien - Trångsviken öppnades för allmän trafik 17 oktober och sträckan Trångsviken - Nälden öppnades för allmän trafik 12 december.

Normalspår enskilda järnvägar (standard gauge private railways)
- Södra Dalarnas Järnväg, SDJ.
Den 25 kilometer långa bandelen Säter - Borlänge samt bandelen Krylbo - Strömsnäs, 1 kilometer, öppnades för allmän trafik 11 oktober.

- Gärds härads Järnväg, GJ. Den 30 kilometer långa bandelen Karpalund - Degeberga öppnades för allmän trafik 6 december. GJ uppgick i Östra Skånes Järnvägar, ÖSJ, 1 juli 1898.

Smalspår Statens Järnvägar (narrow gauge Swedish state railways)
-

Smalspår enskilda järnvägar (narrow gauge private railways)
-

Minskning under året (reduction during the year):
Normalspår Statens Järnvägar (Standard gauge Swedish state railways)
-

Normalspår enskilda järnvägar (standard gauge private railways)
-

Smalspår Statens Järnvägar (narrow gauge Swedish state railways)
-

Smalspår enskilda järnvägar (narrow gauge private railways)
-


 Return to page top

  Föregående år
Previous year
Nästa år
Next year
 

Return to "Sveriges Järnvägar" table of content
  Returtåg till "Sveriges järnvägar" innehållsförteckning


© Rolf Sten
sv_jarnvagar_1881.html senast uppdaterad 2022-12-26