Return to "Sveriges Järnvägar table of content.Förändringen av det Svenska järnvägsnätet under åren 1856 -2001. Development of the Swedish railways year 1856 - 2001

Förändringar år 1880
Tillkommit under året (addition during the year):

Normalspår Statens Järnvägar (Standard gauge Swedish state railways)
- Stambanan genom Norrland.
Den 15 kilometer långa bandelen Järvsö - Ljusdal öppnades för allmän trafik 15 september

Normalspår enskilda järnvägar (standard gauge private railways)
- Halmstad - Nässjö Järnvägar, HNJ.
Den 46 kilometer långa bandelen Värnamo - Lindefors öppnades för allmän trafik 3 januari

- Södra Dalarnas Järnväg, SDJ. Den 38 kilometer långa bandelen Strömsnäs - Säter samt bandelen Kullsveden - Bispberg, 3 kilometer, öppnades för allmän trafik 8 november.

- Varberg - Borås Järnväg, WBJ. Den 85 kilometer långa järnvägen öppnades för allmän trafik 25 oktober. Provisorisk godstrafik hade då pågått Varberg - Björketorp sedan hösten 1879.

Smalspår Statens Järnvägar (narrow gauge Swedish state railways)
-

Smalspår enskilda järnvägar (narrow gauge private railways)
- Uttersberg - Riddarhyttans Järnväg, URJ.
Den 12 kilometer långa järnvägen med spårvidd 1093 mm, Uttersberg - Riddarhyttan, öppnades för allmän trafik 1 augusti. Järnvägen sammanslogs 1 januari 1911 med Köping - Utterberg - Riddarhyttans Järnväg.

 

Minskning under året (reduction during the year):
Normalspår Statens Järnvägar (Standard gauge Swedish state railways)
-

Normalspår enskilda järnvägar (standard gauge private railways)
-

Smalspår Statens Järnvägar (narrow gauge Swedish state railways)
-

Smalspår enskilda järnvägar (narrow gauge private railways)
-


 Return to page top

  Föregående år
Previous year
Nästa år
Next year
 

Return to "Sveriges Järnvägar" table of content
  Returtåg till "Sveriges järnvägar" innehållsförteckning


© Rolf Sten
sv_jarnvagar_1880.html senast uppdaterad 2022-12-26