Om Historiskt Kartor Normalspår Smalspår Rullande Signaturer Stationer Diverse Huvudsida

Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

Järnvägar och snö
Operating railways during snow conditions

Nedan finns ett antal artiklar som, ur ett historiskt perspektiv, handlar om hur järnvägen, dess tåg och personal klarar av driften under snöförhållanden


Välj bland följande artiklar:
(Markera på den gröna pilen. Make your choice and click at the green arrow)
Film, i kamp mot snön, inspelad omkring 1945 (Snowfightning) Film, I kamp mot snön, inspelad omkring 1945 (Snowfightning) (2005-11-03) 

En dag med snöslungare

En dag med "SNÖSLUNGARE" (operation snow thrower) (2002-11-22)

För hundra år sedan

För hundra år sedan, ett snöoväder (A snow storm one hunderd years ago)

Regn- och snöäventyr på gamla Orsa - Herjeådalens Järnväg, OHJ

Regn- och snöäventyr på gamla Orsa - Herjeådalens Järnväg, OHJ  (2003-12-30)

SJ-kamp mot snön

SJ - kamp mot snön 1953 (SJ snow combat 1953) (2001-12-31) 

Smalspår i snö - En besvärlig vecka på BKB, Snow at BKB year 1929

Smalspår i snö - En besvärlig vecka på BKB (Snow at BKB year 1929) (2006-12-19)
   

 

 

Steam powered snow thrower in action
Ångdriven snöslunga i aktion. Foto från Banlära andra bandet. 1916.

Return to page top
Retur till sidans början

 

Return to "blandat" table of content
  Returtåg till blandat innehållsförteckning


© Rolf Sten
jarnvagar_och_sno_main.html senast uppdaterad 2007-07-23