Svenska järnvägars stationer, håll- och lastplatser som börjar med bokstaven C . Swedish railways stations, begins with C

Åter till innehållsförteckning? Klicka i bilden till vänster. Return to table of content? Click in the picture to the left.

Stationer och lastplatser är sorterade i bokstavsordning. Genom att klicka på önskad bokstav får Du fram alla som börjar med den bokstaven.
(The stations are sorted in alphabetical order)
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Å Ä Ö

 Plats Bolag
1953
Ursprung SJ bandel 1953 eller enskilt järnvägsbolag Län SJ
 org.
Övrigt 
Charlottenberg (Cg)  SJ  NVSb  Bd. gränsen mot Norge - Laxå   S

2d, 6 ts 
 
Charlottenlund, tpl SJ MYJ Bd. Eslöv - Ystad - Södervärn M 3d, 28ts  

 Return to page top
Till sidans början

Previous letter Föregående bokstav Nästa bokstav  Next letter

Return to "stations" table of content
  Returtåg till stationer, håll- & lastplatser innehållsförteckning

Källor: Svensk järnvägsstatistik, Sveriges Järnvägar 1921, Svensk järnvägs- och stationsförteckning 1952.

© Rolf Sten
stn_c.html senast uppdaterad 7 september 2001

 

More informationPicture availableTimetable available