Om Historiskt Kartor Normalspår Smalspår Rullande Signaturer Stationer Diverse Huvudsida

Retur till innehållsförtecknig. Return to table of content
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden


KUJ,
Köping - Uttersbergs Järnväg
URJ,
Uttersberg - Riddarhyttans Järnväg
KURJ, Köping - Uttersberg - Riddarhyttans Järnväg

Av Rolf Sten


Innehållsförteckning (Table of Content)
Gör ditt val och klicka på den röda pilen. Make your choice and click at the red arrow

Snabbfakta KUJ (facts about KUJ)
Snabbfakta KUJ (facts about KUJ) (2004-02-06)

Snabbfakta URJ (facts about URJ)
Snabbfakta URJ (facts about URJ) (2004-02-06) 

Snabbfakta KURJ (facts about KURJ)
Snabbfakta KURJ (facts about KURJ) (2004-02-06) 

Beskrivning över KURJ:s sträckning (description)
Beskrivning över KURJ:s sträckning (description) (2004-02-06)  

Tidtabell KURJ 1917 (timetable year 1917)
Tidtabell KURJ 1917 (timetable year 1917)

Tidtabell KURJ 1930 (timetable year 1930)
Tidtabell KURJ 1930 (timetable year 1930) 

KURJ:s banprofil (line gradient)
KURJ:s banprofil (line gradient)

Karta, Köping - Uttersberg - Riddarhyttans Järnväg (Map KURJ)
Karta, Köping - Uttersberg - Riddarhyttans Järnväg (Map KURJ) (2000-03-03)

The first KUJ station in Köping
Köpings första station, belägen nere vid hamnen. Bilden tagen cirka 1875. Byggnaden finns fortfarande kvar och används bland annat av KUJ - museet. Foto från Svenska Järnvägsföreningens 50-års skrift. 

Nästa sida Next page


 Train back to History and page "standard gauge railways"
  Returtåg till Historiskt och sidan "smalspåriga järnvägar"

Källor: Svenska Järnvägsföreningens 50-års skrift från1926, Sveriges Järnvägsmuseum,
Sveriges lokstationer, Järnvägsdata samt Svensk järnvägsstatistik.


© Rolf Sten
kurj.htm senast uppdaterad 2006-09-17