Return to "Sveriges Järnvägar table of content.Förändringen av det Svenska järnvägsnätet under åren 1856 -2001. Development of the Swedish railways year 1856 - 2001

Förändringar år 1896

Tillkommit under året
(addition during the year):

Normalspår Statens Järnvägar (Standard gauge Swedish state railways)
Statsbanan Vännäs - Umeå
. Den 31 kilometer långa järnvägen öppnades för allmän trafik 29 september.

Västkustbanan. Göteborg - Hallands Järnväg, GHB. Den 77 kilometer långa järnvägen Göteborg - Varberg såldes 1 januari till Svenska staten för att överföras till Statens Järnvägar och bli en del i Västkustbanan.

Västkustbanan. Mellersta Hallands Järnväg, MHJ. Den 75 kilometer långa järnvägen Halmstad - Varberg såldes 1 januari till Svenska staten för att överföras till Statens Järnvägar och bli en del i Västkustbanan.

Västkustbanan. Skåne - Hallands Järnväg, SHJ. Den 120 kilometer långa järnvägen såldes 1 januari till Svenska staten där den 92 kilometer långa bandelen Halmstad - Helsingborg skulle överföras till Statens Järnvägar och bli en den av Västkustbanan. I försäljningen ingick även den 28 kilometer långa bandelen Åstorp - Höganäs nedre.

Västkustbanan. Landskrona - Ängelholms Järnväg, LEJ. Den 49 kilometer långa järnvägen såldes 1 januari till Svenska staten för att överföras till Statens Järnvägar och bli en del i Västkustbanan.

Västkustbanan. Malmö - Billesholms Järnväg. MBJ. Den 60 kilometer långa järnvägen såldes 1 januari till Svenska staten  för att överföras till Statens Järnvägar och bli en del i Västkustbanan.

Statsbanan Åstorp - Höganäs nedre. Skåne - Hallands Järnväg, SHJ. Den 120 kilometer långa järnvägen såldes 1 januari till Svenska staten där den 92 kilometer långa bandelen Halmstad - Helsingborg skulle överföras till Statens Järnvägar och bli en den av Västkustbanan.
I försäljningen ingick även den 28 kilometer långa bandelen Åstorp - Höganäs nedre vilken kom att bilda statsbanan Åstorp - Höganäs nedre. 

Normalspår enskilda järnvägar (standard gauge private railways)
Falun - Rättvik - Nora Järnväg, FRMJ
. Den 2 kilometer långa bandelen Mora Noret - Mora öppnades för allmän trafik 21 september.

Smalspår Statens Järnvägar (narrow gauge Swedish state railways)
Bredåkra - Tingsryds Järnväg, BTJ
, spårvidd 1067 mm. Den 41 kilometer långa järnvägen öppnades för allmän trafik 15 september.

Falkenbergs Järnväg, FJ, spårvidd 891 mm. Den 12 kilometer långa bandelen Fridhemsberg - Älvsered öppnades för allmän trafik 21 december.

Gotlands Järnväg, GJ, spårvidd 891 mm. Den 11 kilometer långa bandelen Visby - Västkinde öppnades för allmän trafik 3 november.

Norra Hälsinglands Järnväg, NHJ, spårvidd 891 mm. Den 40 kilometer långa bandelen öppnades för allmän trafik 12 december.

Smalspår enskilda järnvägar (narrow gauge private railways)
-

Minskning under året (reduction during the year)

Normalspår Statens Järnvägar (Standard gauge Swedish state railways)
-

Normalspår enskilda järnvägar (standard gauge private railways)
Göteborg - Hallands Järnväg, GHB
. Den 77 kilometer långa järnvägen Göteborg - Varberg såldes 1 januari till Svenska staten för att bli en del i Västkustbanan.

Mellersta Hallands Järnväg, MHJ. Den 75 kilometer långa järnvägen Halmstad - Varberg såldes 1 januari till Svenska staten för att bli en del i Västkustbanan.

Skåne - Hallands Järnväg, SHJ. Den 120 kilometer långa järnvägen såldes 1 januari till Svenska staten där den 92 kilometer långa bandelen Halmstad - Helsingborg skulle bli en den av Västkustbanan. I försäljningen ingick även den 28 kilometer långa bandelen Åstorp - Höganäs nedre.

Landskrona - Ängelholms Järnväg, LEJ. Den 49 kilometer långa järnvägen såldes 1 januari till Svenska staten för att bli en del i Västkustbanan.

Malmö - Billesholms Järnväg. MBJ. Den 60 kilometer långa järnvägen såldes 1 januari till Svenska staten  för att bli en del i Västkustbanan.

Smalspår Statens Järnvägar (narrow gauge Swedish state railways)
-

Smalspår enskilda järnvägar (narrow gauge private railways)
-


 
Return to page top
  Föregående år
Previous year
Nästa år
Next year
 

Return to "Sveriges Järnvägar" table of content
  Returtåg till "Sveriges järnvägar" innehållsförteckning


© Rolf Sten
sv_jarnvagar_1896.html senast uppdaterad 2022-12-28