Return to "Sveriges Järnvägar table of content.Förändringen av det Svenska järnvägsnätet under åren 1856 -2001. Development of the Swedish railways year 1856 - 2001

Förändringar år 1892

Tillkommit under året (addition during the year):

Normalspår Statens Järnvägar (Standard gauge Swedish state railways)
- Statsbanan Mellansel - Örnsköldsvik. Den 29 kilometer långa banan öppnades för allmän trafik 1 november.

- Malmbanan. Den 55 kilometer långa bandelen Nattavara - Malmberget öppnades för allmän trafik 23 mars. Provisorisk malmtrafik hade då pågått sedan 3 mars 1888 och allmän godstrafik sedan 19 februari 1890. (Sverige & Norge Järnväg).

Normalspår enskilda järnvägar (standard gauge private railways)

- Mora - Vänerns Järnväg, MWJ. Den 28 kilometer långa bibanan Brintbodarne - Malung öppnades för allmän trafik 15 september.

- Falun - Rättvik - Mora Järnväg, FRMJ. Den 14 kilometer långa bandelen Mora Noret - Orsa öppnades för allmän trafik 1 augusti.

- Vittsjö Markaryd Järnväg, WMaJ. Den 14 kilometer långa järnvägen Vittsjö - Markaryd öppnades för allmän trafik 24 juli.
21 maj 1897 inköptes Wittsjö Järnväg varefter de båda banorna slogs samman till ett nytt bolag, Hässleholm - Markaryds Järnväg, HMJ.

- Klippan - Röstånga Järnväg, KRJ. Den 19 kilometer långa järnvägen öppnades för allmän trafik 18 oktober.
Järnvägen sammanslogs 1 januari 1921 med Röstånga - Eslövs Järnväg, REJ. De båda järnvägarna kom därefter att kallas för Klippan - Eslövs Järnväg, KEJ.

- Malmö - Tomelilla Järnväg, MöToJ. Den 25 kilometer långa bandelen Malmö - Dalby öppnades för allmän trafik 21 december.

- Uppsala - Gävle Järnväg, UGJ. Den 5 kilometer långa bibanan Gävle Södra - Bomhus öppnades för allmän trafik 16 augusti

Smalspår Statens Järnvägar (narrow gauge Swedish state railways)
-

Smalspår enskilda järnvägar (narrow gauge private railways)
-

Minskning under året (reduction during the year):
Normalspår Statens Järnvägar (Standard gauge Swedish state railways)
-

Normalspår enskilda järnvägar (standard gauge private railways)
-

Smalspår Statens Järnvägar (narrow gauge Swedish state railways)
-

Smalspår enskilda järnvägar (narrow gauge private railways)
-


 
Return to page top
  Föregående år
Previous year
Nästa år
Next year
 

Return to "Sveriges Järnvägar" table of content
  Returtåg till "Sveriges järnvägar" innehållsförteckning


© Rolf Sten
sv_jarnvagar_1892.html senast uppdaterad 2022-12-27