Om Historiskt Kartor Normalspår Smalspår Rullande Signaturer Stationer Diverse Huvudsida

Return to State Rail-ways table of content
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan


Statsbanan Ljusdal Hudiksvall
(Dellenbanan)

Av Rolf Sten

Innehållsförteckning (Table of Content)
Gör ditt val och klicka på den gula pilen. Make your choice and click at the yellow arrow
Facts NMJ & NsHJ Snabbfakta, Statsbanan Ljusdal - Hudiksvall (Facts ) (2021-04-19) 
map Karta statsbanan Ljusdal - Hudiksvall ( map) (2021-04-19)

Timetable
Tidtabell från 1930(Timetable 1930) (2021-04-19)

Line gradient
Banprofil (line gradient) (2021-04-19)


Hudiksvalls station år 1900. Personalen uppställd för fotografering. Spåret bortåt i bild leder till hamnen och lastplatsen i Djupe. Mannen längst fram till vänster är troligen stationsinspektorn Johan Emil Sjöström född 1856. Började vid den smalspåriga Hudiksvalls Järnväg som bokhållare 1875. Blev sedan stationsinspektor i Hudiksvall 1880 samt tillförordnad trafikchef 1886. Sedan statsbanan från Ljusdal hade öppnats och Hudiksvalls Järnväg lagts ned blev han stationsinspektor vid SJ och Hudiksvalls nya station.
Om någon Du som läser detta vet mer om personerna på bilden är det tacksamt om Du kontaktar  Foto: Järnvägsmuseet.


Källor: Statens Järnvägars olika jubileumsskrifter.
Svensk Järnvägsstatistik. Riksarkivet. Järnvägsdata 1999.


Train back to Swedish State Rail-ways table of content
  Returtåg till Statens järnvägar innehållsförteckning

 


© Rolf Sten
sbhd_inneh.html senast uppdaterad 2021-04-19