Return to "Sveriges Järnvägar table of content.Förändringen av det Svenska järnvägsnätet under åren 1856 -2001. Development of the Swedish railways year 1856 - 2001

Förändringar år 1873
Tillkommit under året (addition during the year):

Normalspår Statens Järnvägar (Standard gauge Swedish state railways)
- Norra stambanan. Den en 95 kilometer långa bandelen Uppsala - Krylbo öppnades för allmän trafik under året. Linjen Uppsala - Heby, 47 kilometer, 4 augusti. Heby - Sala, 15 kilometer, 11 september. Sala - Krylbo, 33 kilometer, 1 december-

- Östra stambanan. Den 32 kilometer långa bandelen Linköping - Mjölby öppnades för allmän trafik 15 september.

Normalspår enskilda järnvägar (standard gauge private railways)
- Frövi - Ludvika Järnväg, FLJ.
Den 61 kilometer långa bandelen Linde - Grängesberg öppnades för allmän trafik 8 oktober.
Redan 1 november 1872 hade linjen Linde - Ställdalen, 44 kilometer, öppnats för provisorisk trafik. Detsamma gällde för sträckan Ställdalen - Grängesberg, 17 kilometer vilken hade provisorisk trafik från 3 december 1872. Även sträckan Grängesberg - Ludvika, 18 kilometer, hade öppnats för provisorisk trafik redan 28 mars 1873.

- Storå - Guldsmedshyttans Järnväg, SGJ. Den 3 kilometer långa banan öppnades för enskild godstrafik 21 oktober.

- Östra Värmlands Järnväg, ÖWJ. Den 28 kilometer långa bandelen Kristinehamns nedre - Storfors öppnades för allmän trafik 3 juni.

Hallsberg - Motala - Mjölby Järnväg, HMMJ. Den 96 kilometer långa banan öppnades för allmän trafik 15 december.

Nässjö - Oskarshamns Järnväg, NOJ. Den 21 kilometer långa bandelen Nässjö - Eksjö öppnades för allmän trafik 7 maj. Provisorisk godstrafik hade då pågått en tid. På sträckan Oskarshamn - Berga, 28 km, sedan 1 februari 1871 och på sträckan Nässjö- Eksjö sedan maj 1872.

Smalspår enskilda järnvägar (narrow gauge private railways)
- Hjo - Stenstorps Järnväg, HSJ.
Den 39 kilometer långa banan Hjo - Stenstorp öppnades för allmän trafik 18 november

Minskning under året (reduction during the year):

Smalspår enskilda järnvägar (narrow gauge private railways)

- Kristinehamns Järnväg.
Den 11 kilometer långa banan lades ned omkring 1 december.

- Kroppa järnväg. Den 2 kilometer långa bandelen Lillfors - Storfors lades ned i samband med att Östra Värmlands Järnväg, ÖWJ, öppnade bandelen Kristinehamns nedre - Storfors 3 juni.


 Return to page top

  Föregående år
Previous year
Nästa år
Next year
 

Return to "Seriges Järnvägar" table of content
  Returtåg till "Sveriges järnvägar" innehållsförteckning


© Rolf Sten
sv_jarnvagar_1873.html senast uppdaterad
2022-12-26