Om Historiskt Kartor Normalspår Smalspår Rullande Signaturer Stationer Diverse Huvudsida

Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan


SGJ, Storå - Guldsmedshyttans Järnväg

Av Rolf Sten


Snabbfakta SGJ, Storå - Guldsmedshyttans Järnväg Snabbfakta SGJ, Storå - Guldsmedshyttans Järnväg (2003-12-19) 
Map, karta SGJ, Storå - Guldsmedshyttans Järnväg1873 sökte J Bäckström, C F Weber, A V Frestadius mede fler koncession på en 3,7 kilometer lång normalspårig järnväg från Storå vid Frövi - Ludvika Järnväg, FLJ till Guldsmedshyttan. Koncessionen beviljades 27 juni 1873.
   Järnvägen byggdes under ledning av G Hammarström och öppnades för provisorisk godstrafik 21 oktober 1873. Efter kompletteringar öppnades banan även för allmän godstrafik 31 mars 1875.
   Den första rälsen på banan vägde 30,5 kilo per meter och byggnadskostnaden uppgick till 186 000 kronor.
   Trafikeringen av banan sköttes enligt avtal med FLJ, senare även TGOJ.

Guldsmedshytte Bruk som hade bildats 1868 bestod i slutet på 1940-talet av Stripa gruva, anrikningsverk, masugnar, gjuteri, järnvägen Storå - Guldsmedshyttan mm.
  1962 elektrifierades järnvägen och eldriften togs i bruk 5 april samma år.
   Sedan bruksverksamheten lagts ned upphörde även trafiken på järnvägen, 31 maj 1987.
  Spåren revs upp 1992.

Return to page top

Källor: Svenska Järnvägsföreningens Minnesskrift 1876-1926.
Svensk Järnvägsstatistik. Järnvägsdata 1999. Sveriges Järnvägsmuseum


Train back to History and page "standard gauge railways"
  Returtåg till Historiskt och sidan "normalspåriga järnvägar"

 


© Rolf Sten
sgj.html senast uppdaterad 19 december 2003 av Rolf Sten