Return to "Sveriges Järnvägar table of content.Förändringen av det Svenska järnvägsnätet under åren 1856 -2001.
Development of the Swedish railways year 1856 - 2001


Förändringar år 1872
Tillkommit under året (addition during the year):

Normalspår Statens Järnvägar (Standard gauge Swedish state railways)
- Östra stambanan.
Den 47 kilometer långa bandelen Norrköping - Linköping öppnades för allmän trafik 16 oktober.

- Nordvästra stambanan. Den 3 kilometer långa sidobanan Kil - Fryksta öppnades för allmän trafik 15 juni. Den här banan var en ersättning för den året innan, nedlagda Frykstads Järnväg.


 Return to page top

  Föregående år
Previous year
Nästa år
Next year
 

Return to "Seriges Järnvägar" table of content
  Returtåg till "Sveriges järnvägar" innehållsförteckning


© Rolf Sten
sv_jarnvagar_1872.html senast uppdaterad 2022-12-26