HOME
INDEX

313     Rimbo - Hallstavik

FÖREGÅENDE
LISTA
(Rimbo) - (Schebo bruk) - Häverödal - Hallstavik
NÄSTA

 


Karta nr 161

Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km       Höjd Från Till Not

(Rimbo) v 56 22 1884.10.23 33)
Nydal v 63 1898.12.18 33)
Sättraby grusgrop 66 1898.12.18 33)
Sättraby v 68 18 1898.12.18 33)
Erken h 72 1898.12.18 33)
Edsbro v 77 13 1898.12.18 33)
Ununge h 83 14 1898.12.18 33)
Skebobruk h 88 13 1898.12.18 33)
Schebo bruk
Edebo v 92 1898.12.18 33)
Häverödal h 95
Häverösund h 95 10 1898.12.18 33)
Häfverösund
Häfverö Sund
Hallstavik h 98 2 1915.10.01 33)

Källor och referenser
33) Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson  /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2011-10-23 Rolf Sten