Rimbo


Denna trafikplats tillhör bandel nr 319
 
Nr Bandel Spårvidd
313 (Rimbo) - (Schebo bruk) - Häverödal - Hallstavik 891
316 (Länna) - Faringe - (Rimbo) - Norrtälje 891
319 (Vallentuna) - Rimbo 891


Bangårdsskiss utvisande spårsystemet i Rimbo på 1930-talet. Skiss: ekeving.se

Nedanstående bild visar spårsystemet i Rimbo omkring 1950. Hitåt, till  höger. Första spåret går mot Hallstavik. Nästa spår går till lokstallet och det tredje spåret går mot Uppsala.
Bortåt i bild, efter sista byggnaden, svänger spåret mot Stockholm av åt höger. Spåret mot Norrtälje svånger av mot vänster. Foto: KDAA07540, Järnvägsmuseet.HOME
INDEX
LISTA
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-04  Benny Nilsson
Uppdaterad/kompletterad 2018-12-28 Rolf Sten