HOME
INDEX

312     Faringe - Gimo

FÖREGÅENDE
LISTA
(Faringe) - (Gimo)
NÄSTA

 


Karta nr 161

Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km       Höjd Från Till Not

(Faringe) h 32 15 1884.10.23 33)
Edinge 26
Österedinge v 1919.01.16 33)
Upplands Tuna
Upplandstuna v 19 16 1919.01.16 33)
Alunda h 14 12 1920.11.02 33)
Haberga v 12
Vettsta v 7
(Gimo) v 0 8

Källor och referenser
33) Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson   /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2011-10-23 Rolf Sten