HOME
INDEX

139     Kristinehamn nedre - Sjöändan

FÖREGÅENDE
LISTA
Kristinehamn nedre - Sjöändan
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign= Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel.
Namnet i rosa färg
= Tidigare stavning.
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.
Notering=
A avförd som trafikplats
abo automatisk blockpost
avx arbetsväxel
bgd bangård
BI borttagen infrastruktur
blp blockpost
fp förgreningspunkt
G godstrafik
grp grusgrop
hlp håll- och lastplats
hp hållplats
hpr rälsbusshållplats
hp hållplats med sidospår
hst hålställe
I infrastrukturell
kb kombinerad bro
lmk längdmätnings-konnektion
lp lastplats
mtmp militär-mötesplats
P persontrafik
rbg rörlig bro
sipl signalplats
stn station
sto stopplats
T trafikal
ts teknisk station
U upphört
vt vattentag
väg väg med stopplikt
* (åter) öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven

F fullständig trafik
G godstrafik
I ingen
P persontrafik
Andra bokstaven
H hållplats
L linjeplats
S station
Ö övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från NoteringKristinehamn nedre 0 47 1850-09-06 stn, P 1858-07, † P1875
Christinehamn <~1866
  Spårkorsning         korsning normalspår (SJ)
 

Stoppställe

     

1866-12-02

 
  Morups hage 1850 mötesspår, BI
Sandköping 1850 Sandköping mötesspår 1850, BI
 

Spjutbäcken

Spjutbäcken övr
Wagnstorp 1850 Wagnstorp mötesspår, BI
Sjöändan 10,700 1850-09-06 stn, *P 1858- 07, †~1873-12-01; hamnspår


 
Kristinehamns järnväg (CJ)
Kristinehamn var av ålder utförselhamn för den östvärmländska delen av Bergslagen och ändpunkt för en lång kombinerad sjö- och landtransportled vars sista etapp gick från Sjöändan.
Ett antal bruk och brukspatroner sköt till startkapitalet för banan.
Transporterna i sydlig riktning, där vagnarna till största delen rullade av egen kraft, var helt dominerande.
Stationshus i Kristinehamn nedre byggdes först 1862-1863 vid Norra Staketgatan.
Inkomsterna var betydande och tillät ett tidigt inköp av lok, och det goda trafikunderlaget motiverade också den relativt tidiga ombyggnaden till normalspår genom Östra Värmlands järnväg

Koncession 1849-05-04 plan fastställd

Längd 11 km

Spårvidd 1099 mm, treskensspår på vissa delar som provisorium under ombyggnaden 1873

Förvaltningsort Kristinehamn

Trafikförändringar
1850-09-06 *Kristinehamn–Sjöändan, godstrafik, hästbana
1853 *persontrafik
1858-07 *lokdrift
1873-12 † smalspårstrafiken
Järnvägen köptes 1873 av ÖWJ (se sedan denna bandel 133)

Trafik
a) Endast under seglationssäsongen
b) 1873 års trafik utfördes av ÖWJ

Anmärkning

CJ plankorsade från 1866-12-02 Nordvästra stambanan vid Kristinehamns övre (där den sedan persontrafikens start hade en hållplats). SJ anlade samtidigt ett hamnspår längs norra delen av CJ-bangården, Kristinehamns nedre. Öppnat för ballastgrus ~1865
 
 
Källor och referenser
Svenska Järnvägsklubben, SJK Järnvägsdata 2009

Litteratur
Ivan A. Bodstedt, Historik över Sveriges småbanor 1802–1865, 1945
Svante Forsæus, ”Christinehamns Järnväg”, Tåg 10/1995


TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05/ Benny Nilsson / Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2017-11-18 Rolf Sten