HOME
INDEX

140     Sveg - Hede

FÖREGÅENDE
LISTA
(Sveg) - Hede
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur,
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel, Namnet i rosa färg= Tidigare stavning,
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån, h= höger, v= vänster,
Km= Avstånd mellan platserna,
Höjd= över havet,
Från= Tagen i drift,

Notering=
A
avförd som trafikplats
abo
automatisk blockpost
avx
arbetsväxel
bgd
bangård
BI
borttagen infrastruktur
blp
blockpost
fp
förgrenings-punkt
G
godstrafik
grp
grusgrop
hlp
håll- och lastplats
hp
hållplats
hpr
rälsbusshållplats
hp
hållplats med sidospår
hst
hålställe
I
infrastrukturell
kb
kombinerad bro
lmk
längdmätnings-konnektion
lp
lastplats
mtmp
militär-mötesplats
P
persontrafik
rbg
rörlig bro
sipl
signalplats
stn
station
sto
stopplats
T
trafikal
ts
teknisk station
U
upphört
vt vattentag
väg
väg med stopplikt
*
(åter)öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven
F
fullständig trafik
G
godstrafik
I
ingen
P
persontrafik
Andra bokstaven
H
hållplats
L
linjeplats
S
station
ö
övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från NoteringS/Sg (Sveg) v 357,397 358 1909-02-09 stn, † P 1991-06-10, *P 1991-11-15, † P 1992-11-01, *P 1993-06-05, † P 1995-06-11; ansl Inlandsbanan; FS
Öbe Överberg h 5,200 389 1939-05-15

hlp, T hp 1953, † 1966-02-01

Öbt Överberget   389 1924-11-09 hlp
Öbdt Överbergs dytag 8,200 380 1930-08-01

ssp, BI 1939

Öbdt Överbergets dytag      
Rms Remsberget h 16,500 373 1931 hp, † 1966-02-01
Digerbackens grusgrop 17,300 372 grp, BI
Glö Glissjöberg v 17,600 373 1939-05-15 hlp, † 1966-02-01
Glissjö 17,600 373 1924-11-09 hlp
  stoppställe   21,200 380 1954 sto, U 1966-02-01
Sfn Storfäringen h 27,100 377 1924-11-09 hlp, † 1966-02-01
  stoppställe   31,700 394 1954 sto, U 1966-02-01
  stoppställe   34,100 396 1954 sto, U 1966-02-01
Hbt Håberget h 39,400 395 1924-11-09 hlp, I stn 1956, † 1966-02-01
Sövt Sömlingsbäckens vattentag   41,000 395 1924 vt, BI 1959
Söb Sömlingsbäcken v 42,400 395 1932-11-15 hp, † 1966-02-01
  stoppställe   46,000 399 1954 sto, U 1966-02-01
  stoppställe   48,000 397 1954 sto, U 1966-02-01
Växel vid km 51,5 51,500 406 1941ssp, BI 1956; militärområde
Ven Vemdalen h 55,500 413    Vemdalen (Ven) 414 hlp 1924-11-09, I stn 1956, †1966-02-01
Hev Hedeviken v 63,900 415 1924-11-09 hlp, †1966-02-01; hamnspår
  grusgrop   65,200 425 1924 grp, BI
Vtå grp Vitåns grusgropp 68,600 415 1930grp, BI 1966-02-01
Hde Hede h 72,200 410 1924-11-09 stn, † 1966-02-01
Hdevt Hede vattentag     

Statsbanan Sveg–Hede
I eminent grad en ”kulturbana”. Redan i propositionen om anläggningen förklarades att man inte fick ha några överdrivna förhoppningar om räntabilitet. Motivet var i stället allmänt lokaliseringspolitiskt: stöd till en avlägsen landsända och ökning av skogens värde genom att skapa utfrakt för massaved och träkol. Beslut om banbygget fattades redan 1912, tolv år före färdigställandet. Den senare vintersporttrafiken diversifierade visserligen användningen men var långt ifrån tillräcklig för att rädda banan

Längd
72 km

Trafikförändringar
1921 * Sveg–Vemån, 15 km, provisorisk godstrafik
1923 * Vemån–Hede, 57 km, provisorisk godstrafik
1924-11-09 * hela sträckan, allmän trafik
1966-02-01 † all trafik
1970 † Sveg–Glissjöberg, 18 km, resttrafik

Trafik
Vintersportsäsongerna 1934–1965 direkta sovvagnar Göteborg/Mjölby/Stockholm–Hede. 1954–1956 gick motorvagnståget ”Härjedalingen”, med vilfåtöljer, Stockholm–Hede en gång i veckan sommar- och vintersäsong

Upprivning
Glissjöberg–Hede 1970–71, Sveg–Glissjöberg ~1973

Anmärkning
1951 fick en kortare sträcka kontaktledning för prov med järnvägsluftvärn. Vid Glissjöberg användes banan som militärt övningsmål efter nedläggningen

Litteratur
Teknisk-ekonomisk redogörelse för anläggningen av statsbanan Sveg–Hede, 1931
Krister Wedin, ”Spåren efter Sveg–Hede”, Tåg 9/1998

 
Källor och referenser
Svenska Järnvägsklubben, SJK Järnvägsdata 2009
Jannesson, Åke, m.fl., SJK Arkeologfolder, SJK Resetjänst Viggbyholm
Jannesson, Åke, m.fl., SJK Arkeologfolder, SJK Resetjänst Viggbyholm
 
 

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   / Benny Nilsson   /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad: Rolf sten 2015-05-30