HOME
INDEX

137     Nykroppa - Gammalkroppa

FÖREGÅENDE
LISTA
Bernsnäs brygga - (Nykroppa) - Gammalkroppa
NÄSTA

 
Klicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign= Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel.
Namnet i rosa färg
= Tidigare stavning.
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.
Notering=
A avförd som trafikplats
abo automatisk blockpost
avx arbetsväxel
bgd bangård
BI borttagen infrastruktur
blp blockpost
fp förgreningspunkt
G godstrafik
grp grusgrop
hlp håll- och lastplats
hp hållplats
hpr rälsbusshållplats
hp hållplats med sidospår
hst hålställe
I infrastrukturell
kb kombinerad bro
lmk längdmätnings-konnektion
lp lastplats
mtmp militär-mötesplats
P persontrafik
rbg rörlig bro
sipl signalplats
stn station
sto stopplats
T trafikal
ts teknisk station
U upphört
vt vattentag
väg väg med stopplikt
* (åter) öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven

F fullständig trafik
G godstrafik
I ingen
P persontrafik
Andra bokstaven
H hållplats
L linjeplats
S station
Ö övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från Till  Gammalkroppa 0,000 1854-07-04 stn, *P1869, † 1875; hamnspår
  Skärjen   2,000     lp, † 1875
Nykroppa 7,900 1854-07-04 lp, *P 1869, † 1875
Bernsnäs brygga 8,900 1854-07-04 lp, *P 1869, † 1875
             
Storfors 2,000 1859-03 Lillfors–Storfors, 2 km, godstrafik, hästbana † 1873
Lillfors 0,000 1859-03 Lillfors–Storfors, 2 km, godstrafik, hästbana † 1873

Övrig information

Kroppa järnväg
(Banan har också kallats Yngen–Östersjön–Öjevätterns järnväg efter de sjöar som förbands respektive överfors.

Inför övergåg till lokdrift bleb banan Gammalkroppa - Bersnäs brygga ombyggd och breddad från 792 mm till 802 mm. Lokdriften förklarar också varför Kroppabanan av alla Bergslagens sjöbanor har kommit med i denna avdelning. Bakom initiativet stod ett antal bruksägare i trakten.
Banan var helt integrerad den långa kombinerade sjö- och landtransportleden från gränsen mot Dalarna till Vänern. Söderut, dit den mesta trafiken gick, rullade under hästbanetiden vagnarna av egen tyngd.

Koncession

1852-05-22 Lillfors–Storfors, plan fastställd.
1852-05-25 Nykroppa–Gammalkroppa, plan fastställd.

Längd
11 km, sektionerna förenades med vagnförande pråmar, en trafik påbörjad 1856. Segellängd över Östersjön ~9 km.

Spårvidd
792 mm (32 verktum), 1869 breddat till 802 mm
.
Trafikförändringar

1853-09 Lillfors–Storfors, 2 km, godstrafik, hästbana.
1854-07-04 *Nykroppa–Gammalkroppa, 9 km, godstrafik, hästbana.
1869 *samma sträcka, lokdrift, persontrafik.
1873 † Lillfors–Storfors, 2 km, all trafik.
1874-04-18 Köptes  av Östra Värmlands järnväg och nedlades året efter då ÖWJ öppnades för trafik.
1875 † Nykroppa–Gammalkroppa - Bernsnäs brygga, 9 km, all trafik.

Trafik

a) Bara under seglationssäsonger.
b) Trafiken 1874–75 drevs av Östra Wärmlands Järnväg, ÖWJ.

Anmärkning
Banan har också kallats Yngen–Östersjön–Öjevätterns järnväg efter de sjöar som förbands resp. överfors.

Litteratur

Ivan A. Bodstedt, Historik över Sveriges småbanor 1802–1865, 1945.
Erik Sundström & Hans Eriksson m.fl., Smalspår och sjöfart i Bergslagen, 2003.
 

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   / Benny Nilsson  /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2017-11-17 Rolf Sten