HOME
INDEX

133     Persbergs Gruva - Kristinehamn

FÖREGÅENDE
LISTA
Persbergs Gruva - (Persberg) - Nyhyttan - Herrhult - Nykroppa - (Kristinehamn) inklusive (Nyhyttan) - (Finnshyttan) och (Nykroppa) - (Hornkullen)
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur,
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel, Namnet i rosa färg= Tidigare stavning,
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån, h= höger, v= vänster,
Km= Avstånd mellan platserna,
Höjd= över havet,
Från= Tagen i drift,

Notering=
A
avförd som trafikplats
abo
automatisk blockpost
avx
arbetsväxel
bgd
bangård
BI
borttagen infrastruktur
blp
blockpost
fp
förgrenings-punkt
G
godstrafik
grp
grusgrop
hlp
håll- och lastplats
hp
hållplats
hpr
rälsbusshållplats
hp
hållplats med sidospår
hst
hålställe
I
infrastrukturell
kb
kombinerad bro
lmk
längdmätnings-konnektion
lp
lastplats
mtmp
militär-mötesplats
P
persontrafik
rbg
rörlig bro
sipl
signalplats
stn
station
sto
stopplats
T
trafikal
ts
teknisk station
U
upphört
vt vattentag
väg
väg med stopplikt
*
(åter)öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven
F
fullständig trafik
G
godstrafik
I
ingen
P
persontrafik
Andra bokstaven
H
hållplats
L
linjeplats
S
station
ö
övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km  Höjd Från Notering(EJ: Pb) (Persberg) 57,900 207 1889-11-01

stn, I hlp 1977, lp 1985-09-02, U 1986-12-01, † 1989-10-01, *G 1995-11-26; 1889 ny stn, 1995 privatspår kalkverk, särskild fraktberäkning, förlängt till ~Persbergs gruvor

Ggn Gåsgruvan 56,200 198 1918-01-01 lp, † 1975-06-01
Ggn Gåsgrufvan 56,200 1880-06-10 lp
Nhn Nyhyttan v 52,3 00 191 1876-12-01 56,2 Nyhyttan (Nh/Nhn) 191 stn 1876-12-01, †1964-05-31
Hkhr Hennickhammaren v 55,100 182 1938-05-15 hpr, † 1964-05-31; fd Hennickehammar
  Stensta   56,000   1870 t ssp, BI; 1 km bispår till sågverk
Fl/Flö Filipstad Ö v 58,100 157 1909-01-01 stn, †1964-05-31
Filipstad 58,100 157 1876-12-01 stn
Fn/Fhn (Finnshyttan) h 60,300 156  1876-12-01 stn, † P 1954-09-01, † 1975-06-01; ramp 1435<891;
(Finshyttan) 60,300 156  1876-04-03 stn
Trehörningen 51,000 199 1878-05-15 lp, † ~1910
Gammalkroppa öfre + 1 200 1876-04-01 lp, † ~1920, BI 1950t; vid bispår från Gammalkroppa stn
Gk/Gka Gammalkroppa 47,000 193 1875-12-11 stn, T hlp 1948-05-01, I hlp 1959, †1964-05-31
SkgSkrg Skärgen 44,100 189 1875-12-11 lp, † 1951; tidvis †
  Skärgeln 44,100 189 1875-12-11 lp
(EJ: Skj) Skärjen 45,400 189 1875-12-11 lp
  spårkorsning   43,600   1877-01-03 U 1964; inom Herrhult stn
Hlt Herrhult h 43,200 183 1877-01-03  
  lmk   174,100     km 43,248 = ( triangelspår mot BJ 640 m) 74,140
  lmk   100,600     km 100,640 = 176,500
  lmk   100,000     km 100,000 = 40,359
Hkn (Hornkullen) 41,200 150 1964-05-03  
  lmk   41,200   2002-06-07 km 41,204 = 177,519 mot Daglösen
  lmk   40,400   2002-06-07 km 40,359 = 100,000 mot Hällefors (triangelspåret)
Nk/Nka Nykroppa 39,900 149 1875-12-11 stn, † P 1985-09-02, † 1992-10-01, *P 1998-08-17, I infogad i Nykroppa stn på triangelspåret 2002-06-04 (gamla stnpunkten, nu redovisad som plattformsläge); PS
Nkn Nykroppa nedre 39,000 141 1875-12-11 lp, † 1926-10-01
Htlv Hättälven v 37,200 137 1936-09-07 hp, † 1970-05-31
Jkgp Jordkullen 32,900 160 grp, BI 1951; sign Jkgp
Bad     30,000 136 2000-06-26 hp; säsonghp; PH
Slvk Solvik v 29,400 130 1940 hp, † 1970-05-31
Stö/Sfö Storfors övre 28,700 129   lp, †1 928-10-01
  Storfors öfre 28,700 129 1870t lp
St/Sf Storfors 27,900 122 1873-06-03 stn, † P 1985-09-02, *P 1998-08-17; 1985–1998 säsonghp; FS
  Lillfors   + 0,5   1873-06-03 lp, T infogad i Storfors stn 1936-11-01
Ägv Ängvägen 24,300 124 1952-06-15 hpr, † 1970-05-31
Slä Släbråten 22,600 117 1926-01-01 hp, † 1985-09-02; därefter säsonghp
Stvk Stockviken h 19,400 117 1936-09-07 hpr, † 1970-05-31
  Nässundet   16,800   1873 svängbro 58 m, fast bro 1941
Ns/Nd Nässundet 16,400 114 1873-06-03 stn, † P 1985-09-02, †1989-10-01, *P 1998-08-17, I hp 2002-06-26; 1985– säsonghp; hamnspår; PH
Ulvt Ullvettern v 13,900 114 1936-09-07 hpr, † 1970-05-31; fd Bergsjö
Grvk Grenviken v 12,000 116 1938-05-15 hpr, † 1970-05-31
Sjn Sjöändan 10,200 129 1873-06-03 10,2 Sjöändan (Sö/Sjn) 129 lp 1873-06-03, hlp ~1885, stn 1940t, T hlp 1957, hp 1960t, I hp 1978-05-29, †1985-09-02; 1985– säsonghp
Hkn Hedkullen 9,400 129 1943-04-01 grp, lp+grp , † 1955; fd Sandköpings grusgrop, Hedkullens grusgrop
Hedkullens grp 9,400 129 1943-04-01  
  Elfbrohyttan   1873-06-03 lp, † 1890; fd Elfbron; vid bispår från Elfbroväxeln
Elfbroväxeln 5,300 101 1873-06-03 ssp, BI
      2,800   81 1920 ssp, BI 1934
Spjb Spjutbäcken 2,300 75 1873 lp 1873, †~1910
Spjb Spjutbäcken   2,300 75 1947  ssp; omformarstation; IL
Khn (Kristinehamn) v 0,000 52 1866-12-02 stn
Ch (Kristinehamn nedre)  +1,500 1850-09-06 stn, *P 1858-07, †P 1875, I infogad i Kristinehamn nedre (Ch) stn 1921; Christinehamns järnvägs och MVJ stn; <~1866 Christinehamn
Källor och referenser
Svenska Järnvägsklubben Järnvägsdata 2009
Jannesson, Åke, m-fl-, SJK Arkeologfolder, SJK Resetjänst Viggbyholm
Lundberg, John, Sveriges och Norges Jernvägar och Stationer, Wahlström & Widstrand Stockholm 1979
Jannesson, Åke, m-fl-, SJK Arkeologfolder, SJK Resetjänst Viggbyholm
Lundberg, John, Sveriges och Norges Jernvägar och Stationer, Wahlström & Widstrand Stockholm 1979
Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
Lundberg, John, Sveriges och Norges Jernvägar och Stationer, Wahlström & Widstrand Stockholm 1979
** Sidobana Nyhyttan - Finnshyttan

 

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /  Benny Nilsson  /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad: Rolf Sten 2015-05-31