HOME
INDEX

088     Nyland - Kramfors

FÖREGÅENDE
LISTA
(Nyland) - Kramfors
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur,
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel, Namnet i rosa färg= Tidigare stavning,
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån, h= höger, v= vänster,
Km= Avstånd mellan platserna,
Höjd= över havet,
Från= Tagen i drift,

Notering=
A
avförd som trafikplats
abo
automatisk blockpost
avx
arbetsväxel
bgd
bangård
BI
borttagen infra-struktur
blp
blockpost
fp
förgreningspunkt
G
godstrafik
grp
grusgrop
hlp
håll- och lastplats
hp
hållplats
hpr
rälsbusshållplats
hp
hållplats med sidospår
hst
hålställe
I
infrastrukturell
kb
kombinerad bro
lmk
längdmätnings-konnektion
lp
lastplats
mtmp
militär-mötesplats
P
persontrafik
rbg
rörlig bro
sipl
signalplats
stn
station
sto
stopplats
T
trafikal
ts
teknisk station
U
upphört
vt vattentag
väg
väg med stopplikt
*
(åter)öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven
F
fullständig trafik
G
godstrafik
I
ingen
P
persontrafik
Andra bokstaven
H
hållplats
L
linjeplats
S
station
Ö
övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km       Höjd Från NoteringNld (Nyland) h 476,6 8 1893-12-12 stn, †P 2001-06-17, GU 2006-06-18; hamnspår; IS
      475,4   1900 ssp, BI ~1920; fd Rossö kolgård
Jrs Järsholm h 474,6 8 1932 hp, †1956
 

Marbäck

  474,6 8 1931 hp
Näs Näs h 473,3 12  1897-06-01 hp, †1959-05-31
Ylä Ytterlännäs kyrka h 472,1 11 1927

hp, †1957-06-02

Bsk Bollstabruk h 470,8 18 1893-12-12 stn, I hlp 1984, I hp 1990, †2001-06-17; fd Bollsta bruk; kvarstår godstrafikalt som adress- station för Graningeverken ssp
Gav Graningeverken   469,7   ~1950 ssp, namn- och signatursatt 1977, U 2006-06-18
Gav Graningeverken 469,3 ~1950 sipl , I infogad i Bollstabruk stn, utbruten ur Bollstabruk stn; namn- och signatursatt till Graningeverken, BI 1977; för kontroll av växlar Graningeverken
Lav Lavallen v 469,0 16 1927 hp, †1959-05-31
Dnsn Dynäs N   468,9   2009 ssp; för brukets vedråvara; IL
Väj Väja h 467,3 15  1897-06-01 hp hlp 1913, lp 1990- 05-27, †2000-06-03, BI 2006-12-12
Ds/Dns Dynäs h 465,8 9 1894 stn, †P 1972-05-27, GU 2006-06-18, †2007-01-01 (vagnslast även därefter); IS
Bvä Bruksvägen v 464,8 22 1932 †1958

Sandviken

464,8 22 1927 hp, Sandviken; småbana Sandvikens industri
Öd 4 463,7 1958

tunnel 845 m; vid linjeomläggning; tunnel 4 och 5 blev hopbyggda

Vål Vålsänget 463,1 6 1927 hlp, lp 1958, BI 1985, †1986-01-01
  Sandvikens fabr,   463,1 6 1898 lp
  Öd 3   463,0   1958

  tunnel 98 m; vid linjeomläggning

  Öd 2   462,8   1958   tunnel 337 m; vid linjeomläggning
  Öd 1   462,4   1958   tunnel 337 m; vid linjeomläggning
Öd Öd v 462,1 6  1927

hp, hlp 1932, lp 1953-06-10, I infogad i Kramfors stn 1959, †1989-01-01

  Kramfors brädgård   461,7   1893-12-12 ssp, I infogad i Öd hlp 1932
Krf Kramfors v 460,5 22 1893-12-12

stn, †P 2001-06-17, †2006-01-08, U 2007-01-01; IS


Källor och referenser
Svenska Järnvägsklubben, SJK, Järnvägsdata 2009  
Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
Övrig information


TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson  /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2014-09-07 Rolf Sten