HOME
INDEX

090     Kramfors - Härnösand

FÖREGÅENDE
LISTA
(Kramfors) - Härnösand
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur,
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel, Namnet i rosa färg= Tidigare stavning,
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån, h= höger, v= vänster,
Km= Avstånd mellan platserna,
Höjd= över havet,
Från= Tagen i drift,

Notering=
A
avförd som trafikplats
abo
automatisk blockpost
avx
arbetsväxel
bgd
bangård
BI
borttagen infra-struktur
blp
blockpost
fp
förgreningspunkt
G
godstrafik
grp
grusgrop
hlp
håll- och lastplats
hp
hållplats
hpr
rälsbusshållplats
hp
hållplats med sidospår
hst
hållställe
I
infrastrukturell
kb
kombinerad bro
lmk
längdmätnings-konnektion
lp
lastplats
mtmp
militär-mötesplats
P
persontrafik
rbg
rörlig bro
sipl
signalplats
stn
station
sto
stopplats
T
trafikal
ts
teknisk station
U
upphört
vt vattentag
väg
väg med stopplikt
*
(åter)öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven
F
fullständig trafik
G
godstrafik
I
ingen
P
persontrafik
Andra bokstaven
H
hållplats
L
linjeplats
S
station
Ö
övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km* Höjd Från NoteringKrf (Kramfors) v 460,5/107 22 1893-12-12 stn, †P 2001-06-17, †2006-01-08, U 2007-01-01; IS. Stn P 2012-07
Gåk Gudmundrå kyrka h 459,1 3 1927 hp, †1957.
  Signal F   458,8   ~1959 sipl , BI 2006-04-13; kontroll av skredvarningsanläggning; endast för nordgående tåg
Fia Fiskja   457,8   1960t ssp, namn- och signatursatt 1977, BI 1985
Fia Fiskja 457,8 5 1927 hp, †m1940t
Fnö Frånö   456,6/102   2006-12-12 avx; IL. Stn 2012-07
Fö/Fnö Frånö v 456,4 15 1893-12-12

stn, hlp 1972, T hp 1978-05-28, I hp 1979-11-08, †1990-05-27

  signalplats   456,0   ~1953 sipl, BI ~1956; endast för nordgående tåg; ersatt av annan kontrollsignalering
Käf Knäfta 454,7 11 1927 hp, †m1940t
Söä Strömnäs v 454,0 21 1897-06-01 hp, †1968-05-12; <~1918 Strömsnäs
Lde Lunde h 452,6 13 1927 hp, †1960-05-29
Sn/Spk Sprängsviken h 450,7/96 3 1893-12-12

stn, †G 1978-05-28,I hps 1994, †2001-06-17

Gus Gustavsvik h 446,7 9 lp 1919, hlp 1928, lp 1959, †1989- 01-01, BI 1992; fd Gustafsvik
Rmk Ramvik v 444,7/93 13 1893-12-12 stn, hlp 1977, T hp 1989-01-01, I hp 1996-05-22, †2001-06-17
Hälledal 443,8 hpr s1930t, †b1940t
WA/Vda Veda h 440,5/89 12 1893-12-12 stn, T hlp 1932, T stn 1934-01-01, †P 2001-06-17, U 2006-06-18, †2009-07-01, BI 2009-08-30
Nedanstående gråmarkerade driftplatser nedlanga sedan den nya linjesträckningen Härnösand - Veda (Ådalsbanan) tagits i bruk
Möln Mörtsal N   439,7   2009-08-29

avx; IL

Ujö Utansjö v 438,1 46 1901-05-01 hp, †1968-05-12
  Oringen 3   433,9    

tunnel 66 m 1902, BI ~1935; utsprängd till skärning

  Oringen 2 "gamla"   433,8    

tunnel 165 m 1893, BI 1902; Oringen 2 och 3 var samma tunnel, men på grund av dåligt berg sprängdes hål nära mitten så det blev två tunnlar

  Oringen 2   433,7    

tunnel 50 m 1902, BI ~1935; utsprängd till skärning

  Oringen 1   433,3    

tunnel 135 m 1893

On Oringen   432,7 128 2004-06-01

ssp; IL

On Oringen h 432,5 128 1893-12-12 stn, T hlp 1930t, T hp, †1962-05-27, BI 1972-04-26
Gom Gryttjom v 426,5 38 1894-06-03 hp, †1964-05-31
Äb/Äsb Älandsbro h 422,5 3 1893-12-12 stn, I hlp 1976, lp 2001-06-17; GL
Löi Lövvik h 420,8 9 1927 hp, †1958
Mbv Murbergsviken 417,0 1968 ssp; IL
  Mörtsal   /86   2012-07 Stn
  Utansjötunneln   /85   2012-07 230 m
  Bjässholmstunneln   /82   2012-07 3490 m
  Kroksbergstunneln   /76   2012-07 4541 m
  Svedje   /76   2012-07 Stn
  Svedjebergstunneln   /75   2012-07 155 m
  Gårdbergstunneln   /74   2012-07 835 m
  Älandsbron       2012-07 785 m
  Murbergstunneln   /70   2012-07 1635 m
Hd/Hsd Härnösand v 414,7/68 4 1893-12-12 stn; hamnspår; FS
Hernösand 102,0 4 1893-12-12 stn; hamnspår; FS

 
Källor och referenser
Svenska Järnvägsklubben, SJK, Järnvägsdata 2009
Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
Övrig information
* Kilometertalet, till vänster om  "/" räknat från Uppsala via Sundsvall. Till höger om "/" räknat från Sundsvall (Ådalsbanan)
Efter > 2009. Linjeomläggning via nybyggd järnväg mellan Härnösand och Mörtsal N. Del i Ådalsbanan.
 
 

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /  Benny Nilsson /  Kjell Byström
Uppdaterad 2022-12-31 Rolf Sten