Personal och fackföreningar vid DONJ


                                                            Av Rolf Sten

Innehållsförteckning (Table of Content)
Gör ditt val och klicka på den röda pilen. Make your choice and click at the red arrow

Personalförteckning 1900-1943 (Staff at DONJ) (2000-11-19)

Trafikchefer vid DONJ (2000-11-19)

Arbetsförhållanden vid DONJ (working conditions) (2000-11-19)

Fackföreningar bildas (Trade unions at DONJ) (2000-11-19)

Verkstadspersonalen 1930 (DONJ workshop staff) (2000-11-23)
 


 Return to DONJ main page
  Returtåg till DONJ innehållsförteckning

 

 


© Rolf Sten
personalen_donj.htm senast uppdaterad 19 november 2000 av Rolf Sten