Skenbladet! Medlemstidning för Sällskapet Ostkustbanans vänner, OKBv
Nytt lok till OKBv. Foto: Bengt Svahlstedt

Nytt lok till OKBv. Läs mer här!


Här på huvudsidan hittar Du: (Here on the main page you will find:)
Gör ditt val och klicka på gula pilen. .(Make your choice and click at the yellow arrow)
 Om Skenbladet  Om Skenbladet (About Skenbladet) (2013-03-29) 
 på gång inom OKBv. Inside OKBv  På gång inom OKBv (Inside OKBv) (2008-10-21)

Gamla nummer av Skenbladet som PDF-filer
Följande nummer finns för närvarande. Fler tillkommer efterhand!
1978 nr 1 1978 nr 2    
1979 nr 1 1979 nr 2    
1980 nr 1 1980 nr2    
1981 nr 1 1981 nr 2    
       
       
       
  1985 nr 2    
       
       
       
       
       
       
       
11994 2 3 4
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      2002 nr 4 

  Om SKENBLADET (INTERNET)
D
u läser nu SKENBLADET INTERNET. Etablerad på Internet april 1998.
Hela den här hemsidan är designad och byggd av Rolf Sten. Allt är gjort och görs på fritid, helt ideellt och utan ersättning.

    SKENBLADET INTERNET är ett komplement till den traditionella tryckta medlemstidningen och vänder sig till ALLA intresserade. Avsikten är att Skenbladet Internet ska spegla vad som är på gång inom OKBv. Det är även en förhoppning att Skenbladet medverkar till att fler människor blir medlemmar i OKBv. Ju fler medlemmar desto starkare förening!
   Skenbladet Internet vill också främja intresset för tidigare och nuvarande järnvägar. Vill DU bidraga med underlag/artiklar/foton mm till Skenbladet och Skenbladet Internet? Skicka e-post till Skenbladets redaktion . Du är mycket välkommen!

    SKENBLADET är namnet på OKBv:s tryckta medlemstidning. Den utkom första gången 1978 och är nu alltså inne på sin trettionde årgång. (Bilden nedan till Skenbladets första nummer, 1 1978vänster visar det första numrets omslag) Varje nummer består i regel av 16 sidor och formatet är A5.
    Tidningen utkommer med 4 nummer per år och ingår i medlemsavgiften. Den innehåller information om händelser och aktiviteter inom OKBv samt diverse artiklar med järnvägsanknytning, både från historisk och modern tid.
    Stöd OKBv och bli medlem i föreningen. Medlemsavgiften är för närvarande 175 kr. per år. Betala till Bankgiro: 5872-9500. Glöm inte att skriva Ditt namn och adress!
     Du kan även anmäla Ditt intresse genom att skicka e-post till Skenbladets redaktion. Ytterligare information OKBv finns under signalen "OKBv".

 

Senaste numret av Skenbladet
Skenbladet 1 2009Skenbladet nummer 1 2009 lämnades till posten 23 februari för distribution till medlemmarna.
 

  

                           

 

 

 

 

Backa till sidans början. Back to page top


Rolf Sten
Färglinje

Den elektroniska upplagan av SKENBLADET är 2013-03-29