Åter till Sveg-Hede innehållsförteckning
Åter till Sveg-Hede innehållsförteckning

Statsbanan Sveg-Hede (The state railway Sveg - Hede)

 

Av Rolf Sten

  Föregående sida

  I skuggan av kalla kriget

I början av 1966 kom Flygvapnet och SJ, Statens Järnvägar, överens om att flygvapnet skulle genomföra en riktig flygattack mot ett tåg på järnvägen. SJ skulle därefter genomföra en reparationsövning där järnvägen skulle bli röjd och reparerad och åter trafikduglig.
Trafiken på järnvägen mellan Sveg och Hede hade blivit nedlagd den 1 februari 1966 och väster om Glissjöberg var den helt stängd.

Man kom överens om att Grimsvallen, strax väster om Glissjöberg, skulle passa utmärkt för dessa övningar.
Beslut fattades att det hela skulle gå av stapeln den 9 juni. Strax innan övningsdagen placerade SJ ut målet för attacken, detta bestod av cirka 6 blandade typer av godsvagnar samt ett skrotbeslutat ånglok KA 685.

Anfallet börjar
På en höjd intill målområdet samlades ett antal dignitärer från flygvapnet och statens järnvägar. Bland annat chefen för flygvapnet, flera flyggeneraler, inspektören för flygsäkerhet samt SJ-personal, bland annat Bertil Sandström.
Med början klockan 1140 skulle 150 flygplan fördelade på 22 divisioner göra attacker mot det utställda tåget. Attackerande flygplan bestod av typerna J 29 ”Flygande tunnan”, A 32 ”Lansen” samt J 35 ”Draken”.
Fram till kl 1250  besköts tåget med så kallade övningsraketer.
Mellan kl 1345 till 1400 besköts tåget med skarpladdade raketer.
 

Samtliga bilder nedan: Tack till Peter Sandström vars farfar Bertil Sandström var en av de dignitärer som observerade övningen och även dokumenterade.Flygattacken 9 juni 1966. www.historiskt.nu
"På en höjd intill målområdet samlades ett antal dignitärer från flygvapnet och statens järnvägar". Bilden ovan är tagen därifrån vid ett av anfallen

Bilden nedan är tagen vid järnvägen och på behörigt avstånd från målområdet.Flygattacken 9 juni 1966. www.historiskt.nu

En olyckshändelse inträffade då en J 35 vid dykning mot tåget råkade ut för superstall, piloten kunde inte häva detta utan sköt ut sig på 200 meters höjd. Piloten hämtades upp med helikopter och det visades sig att han klarade sig helskinnad. Värre var det med flygplanet då det gick rakt ned i backen och blev bara skrot.


Dagen efter
Vidstående brev skickades, den 10 juni 1966, från SJ Sundsvalls bandistrikt till Buoc (Banunderhållschef) i Ljusdal. Ånge, Bräcke, Hudiksvall, Sundsvall och Östersund där man beordrade de olika banunderhållsområdena att sända personal till en så kallade reparationsövning för banreparationslag. Brevet löd;

”Reparationsövning för banreplag.
I enlighet med vad som under hand meddelats skall en reparationsövning ske den 15 juni 1966 efter verkställda skjutningar mot järnvägsmål, som utförts av flygvapnet den 9 juni 1966 i trakten av Glissjöberg.

Följande personal beordras följa övningen:

Buo   Ls Rpr 210722 Palm, E, Tallåsen
"      Åg Bfm 200508 Jonsson, O B, Östavall
 "     Bä Rpr  170715 Öst, E O, Bräcke
"      Hkl "    220807 Sandström, S B, Hudiksvall
"      Suc Barb 150619 Eriksson, G M, Sundsvall
"      ös   Rpr   180823 Larsson, N H E, Östersund

Vid hänvändelse till Buoc Sveg kan eventuellt inkvartering natten mellan 14 - 15 juni ordnas i tältförläggning - om så önskas - i omedelbar närhet av reparationsplatsen.
Exakta tidpunkten för reparationsövningens början meddelas när deltagarna anmäler sig för Buoc Sveg den 14 juni 1966. Samtliga kostnader för deltagarnas löner, traktamenten m m debiteras tjänsteställe 11406 konto 097499 (före 1.7.66).”.

(Underskrift)
Bertil Sandström

Reparationsövningen
15 juni samlades reparationslaget på övningsplatsen.
Uppgiften var; Reparation av spåret, bortforsling av de fordon som fortfarande kunde rulla. Säkerställande av att spåret åter var användbart.
Samtliga fordon kom senare att skrotas. Ångloket KA 685 skrotades i Östersund 1967.
Tyvärr finns det inga kända bilder från själva reparationsövningen. Är det någon av läsarna som har? Hör av dig!

Däremot finns dessa bilder från resultatet av flygattackerna.
Bilderna talar för sig själva Resultatet efter flygattacken 9 juni 1966. www.historiskt.nuResultatet efter flygattacken 9 juni 1966. www.historiskt.nuResultatet efter flygattacken 9 juni 1966. www.historiskt.nuResultatet efter flygattacken 9 juni 1966. www.historiskt.nuResultatet efter flygattacken 9 juni 1966. www.historiskt.nuResultatet efter flygattacken 9 juni 1966. www.historiskt.nuResultatet efter flygattacken 9 juni 1966. www.historiskt.nu

  Föregående sida Åter till sidans början. Return  

Return to Sveg - Hede, table of content
  Returtåg till Sveg-Hede" innehåll"

© Rolf Sten
sveg_hede_tom..html senast uppdaterad 2021-08-02