Return to SJ main-page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

Statsbanan Krylbo - Örebro
State railway Krylbo - Örebro

av Rolf Sten

Statsbanan Krylbo - Örebro
Förhistorien till denna statsbana visar att det sedan en lång tid tillbaka fanns ett behov av en kortare förbindelseled mellan de södra och norra statsbanelinjerna än den över Stockholm.
  1896 gav Kungl. Maj:t uppdrag åt järnvägsstyrelsen att upprätta förslag till järnväg mellan Krylbo och Örebro, en järnväg som skulle bli den nödvändiga genvägen mellan de södra och norra stambanorna.
   Järnvägsstyrelsen verkställde undersökningen och presenterade ett förslag till en linje från Krylbo genom Norbergs och Skinnskattebergs bergslag och korsande Örebro - Köpings järnväg vid Ullersäter. Från Ullersäter skulle linjen sedan dras öster om sjön Väringen till SJ-stationen i Örebro station.
  Nu kom inte förslaget att utföras eftersom man beslöt i stället köpa den del av Örebro - Köpings järnväg (före detta Köping - Hults Järnväg), som är belägen mellan Frövi och Örebro stationer. Beslutet fattades av 1899 års riksdag. Som ett resultat av detta förändrades den föreslagna bansträckan, så att linjen från Krylbo kom att vid Sällinge avvika från den först undersökta linjen för att vid Frövi ansluta till den inköpta bansträckan.
  Statsbanan Krylbo - Örebro består av två delar, den nybyggda sträckan Krylbo - Frövi och den tidigare enskilda bansträckan Frövi - Örebro. Dessa två bandelar beskrivs nedan var för sig.  

Gör Ditt val och klicka på den gula pilen. (Make your choice and click at the yellow arrow
Bandelen Krylbo - Frövi (Section Krylbo - Frövi) Bandelen Krylbo - Frövi (Section Krylbo - Frövi) (2004-08-27) 
Bandelen Frövi - Örebro (Section Frövi - Örebro) Bandelen Frövi - Örebro (Section Frövi - Örebro) (2004-08-27) 

Railway map Swedish Railways line Krylbo - Örebro
Den blå (Krylbo - Frövi) och den gula (Frövi - Örebro) linjen på ovanstående karta visar Statsbanan Krylbo - Örebros sträckning. Orginalkartan kommer från Statens Järnvägars 75-års historik 
Return to Swedish state railways, table of content
  Returtåg till Statens Järnvägar "innehåll"

© Rolf Sten
index.html senast uppdaterad 27 augusti 2004