Om Historiskt Kartor Normalspår Smalspår Rullande Signaturer Stationer Diverse Huvudsida

Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan


MaSJ, Marma - Sandarne Järnväg

Av Rolf Sten

Innehållsförteckning (Table of Content)
Gör ditt val och klicka på den gula pilen. Make your choice and click at the yellow arrow
MaSJ Förhistoria Marma - Sandarne Järnväg (Prehistory MaSJ) (2002-10-29) 

MaSJ
Järnvägen och den fortsatta utvecklingen (2001-12-28)  

Rolling stock
Rullande materiel (Rolling stock MaSJ) (2002-10-29)  

Traffic, closed down
Trafiken, bolagets förändring och nedläggning (Traffic MaSJ) (2001-12-28) 
MaSJ map Karta  Marma - Sandarne Järnväg ( Map MaSJ) (2001-12-28)

Timetable
Tidtabell från 1902 (Timetable 1902) (2001-12-28) 

Askesta sågverk
Jan-Erik Hallströms hemsida om Askesta sågverk


Den här sammanfattningen om MaSJ innehåller många fakta. Skulle Du se något fel eller vill tillägga något är det tacksamt om Du hör av Dig. Skulle Du känna igen någon person på bilderna hör i så fall gärna av dig så jag får komplettera bildtexten. Kontakta historiskt@telia.com 

From the MaSJ line. Engine No. 1
Året är omkring 1905. Marma - Sandarne Järnvägs lok nummer 1 "PHOENIX" har stannat på linjen för att fotografen ska kunna ta sin bild. I kopplet har loket 16 timmerlastade vagnar samt två bromsvagnar, en närmast loket och en sist i tåget. Mannen vid lokets buffert är dåvarande trafikchefen Johan August Swensson. Foto: Samling Rolf Sten 


Källor: Sveriges Järnvägsmuseum, Riksarkivet, Svensk Järnvägsstatistik, Järnvägsdata, Bodstedt Historik över Sveriges småbanor, Industrilok i Hälsingland & Gästrikland, Sågverkspatronerna, Jan-Erik Hallström Askesta från idyll till sågverksdröm samt diverse dokument och muntliga källor.


Train back to History and page "standard gauge railways"
  Returtåg till Historiskt och sidan "normalspåriga järnvägar"

 


© Rolf Sten
masj_inneh.html senast uppdaterad 29 oktober 2002