Return to "Sveriges Järnvägar table of content.Förändringen av det Svenska järnvägsnätet under åren 1856 -2001. Development of the Swedish railways year 1856 - 2001

Förändringar år 1897

Tillkommit under året (addition during the year):

Normalspår Statens Järnvägar (Standard gauge Swedish state railways)

-

Normalspår enskilda järnvägar (standard gauge private railways)

Eslöv - Hörby Järnväg, EHJ. Den 24 kilometer långa järnvägen öppnades för allmän trafik 1 juni. Provisorisk godstrafik hade då pågått sedan hösten 1896.

Skåne - Smålands Järnväg, SSJ. Den 14 kilometer långa bandelen Markaryd Västra - Strömsnäsbruk öppnades för allmän trafik 2 november.

Örebro - Svartå Järnväg, ÖrSJ. Den 49 kilometer långa järnvägen Örebro Södra - Svartå öppnades för allmän trafik 1 oktober.

Smalspår Statens Järnvägar (narrow gauge Swedish state railways)
- .

Smalspår enskilda järnvägar (narrow gauge private railways)
Växjö - Tingsryds Järnväg, VTJ, spårvidd 1067 mm. Den 45 kilometer långa järnvägen öppnades för allmän trafik 28 november.

Dala - Ockelbo - Norrsundets Järnväg, DONJ, spårvidd 891 mm. Den 86 kilometer långa järnvägen Linghed - Norrsundet öppnades för allmän trafik. 1 november.

Kalmar - Berga Järnväg, KBJ, spårvidd 891 mm. Den 77 kilometer långa järnvägen öppnades för allmän trafik 4 december. Ombyggd i etapper till normalspår under åren 1973 - 1978.

Kinnekulle - Lidköpings Järnväg, KiLJ, spårvidd 891 mm. Den 26 kilometer långa bandelen Lidköping - Hällekis öppnades för allmän trafik 20 december. Ombyggd till normalspår vilket togs i bruk 20 maj 1954.

Mellersta Östergötlands Järnväg, MÖJ, spårvidd 891 mm. Den 39 kilometer långa bandelen Linköping - Fågelsta öppnades för allmän trafik 1 december.

Nättraby - Alnaryds Järnväg, NAJ, spårvidd 600 mm. Den 17 kilometer långa bandelen Nättraby hamn - Nättraby - Alnaryd öppnades för allmän trafik 1 november.

Minskning under året (reduction during the year):
Normalspår Statens Järnvägar (Standard gauge Swedish state railways)
-

Normalspår enskilda järnvägar (standard gauge private railways)
-

Smalspår Statens Järnvägar (narrow gauge Swedish state railways)
-

Smalspår enskilda järnvägar (narrow gauge private railways)
-


 
Return to page top
  Föregående år
Previous year
Nästa år
Next year
 

Return to "Sveriges Järnvägar" table of content
  Returtåg till "Sveriges järnvägar" innehållsförteckning


© Rolf Sten
sv_jarnvagar_1897.html senast uppdaterad 2022-12-28