Om Historiskt Kartor Normalspår Smalspår Rullande Signaturer Stationer Diverse Huvudsida

Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan


UGJ
, Uppsala - Gävle Järnväg

Av Rolf Sten

Innehållsförteckning (Table of Content)
Gör ditt val och klicka på den gula pilen. Make your choice and click at the yellow arrow

Snabbfakta, UGJ (Facts UGJ) Historik, UGJ och dess bibanor (UGJ history) (2004-03-10) 
Karta  UGJ ( map.UGJ) Karta  UGJ (map UGJ) (2004-03-05)

Minnen från UGJ motorvagnar
Minnen från UGJ motorvagnar (2004-03-05) 

Tidtabell UGJ från 1930 (Timetable UGJ)
Tidtabell 1930 Gävle - Uppsala - Gävle (Timetable UGJ) (2004-03-05) 

Tidtabell UGJ från 1930 (Timetable UGJ)
Tidtabell 1930 Gävle - Upplandsbodarna samt bibanorna
(Timetable UGJ) (2004-03-05)  

Banprofil (line gradient)
Banprofil (line gradient) (2004-03-05)  

Vill Du läsa mer om loken vid UGJ så rekommenderas boken: Uppsala - Gäfle Järnvägar, lokomotiven och deras personal. Den är skriven av Bernt Forsberg och utgiven av Frank Stenvalls förlag. ISBN 91-7266-135-6

   
Vill Du läsa mer om HELA UGJ finns en reproduktion av UGJ: 50-års historik 1874 - 1924 att köpa. Klicka HÄR för mer information

Invigningståget passerar bron över Dalälven vid Älvkarleö december 1874.
Invigningståget passerar bron över Dalälven vid Älvkarleö december 1874.  

Nästa sida Next page

Källor: UGJ minnesskrift 1874 - 1924, Svenska Järnvägsföreningens Minnesskrift 1876-1926, Svensk Järnvägsstatistik, Riksarkivet, Järnvägsdata 1999, Sveriges lokstationer, Sveriges Järnvägsmuseum  
Train back to History and page "standard gauge railways"
  Returtåg till Historiskt och sidan "normalspåriga järnvägar"


© Rolf Sten
ugj_inneh.html senast uppdaterad
2004-03-10