Retur till Sveriges järnvägars huvidsidaFörändringen av det Svenska järnvägsnätet under åren 1856 -2001. Development of the Swedish railways year 1856 - 2001

Förändringar år 1863
Tillkommit under året (addition during the year):

Normalspår Statens Järnvägar (Standard gauge Swedish state railways)

- På Södra stambanan öppnades den 32 kilometer långa bandelen Mullsjö - Habo - Jönköping för allmän trafik 1 december.
Den 32 kilometer långa bandelen Liatorop - Vislanda - Alvesta öppnades för allmän trafik 1 oktober.

Smalspår enskilda järnvägar (narrow gauge private railways)
- Borås Järnväg (BJ, BHJ) spårvidd 1217 mm, 42 kilometer mellan Borås övre och Herrljunga öppnades för allmän trafik 7 augusti.

 

 

Return to page top

  Föregående år
Previous year
Nästa år
Next year
 

 

Return to "Seriges Järnvägar" table of content
  Returtåg till "Sveriges järnvägar" innehållsförteckning


© Rolf Sten
sv_jarnvagar_1863.html senast uppdaterad 2022-12-26